Old Games download, Abandonware

 
Staré hry :: DJ OldGames

Téma   Wizardry 3: Denník hráča - Richmond

vytvoril: richmond, 30.12.2017, 20:46
modifikoval: dj, 30.12.2017, 21:04
Ačkoliv jsem původně počítal s tím, že třetí díl rozehraju opět během letní dovolené, došlo k tomu, že se mi povedlo vzít si delší vánoční prázdniny a shodou okolností jsem těsně před vánocemi dohrál jiné rpg. Takže při přemýšlení, co dalšího, mě napadlo zkusit další deník, tentokrát o třetím dobrodružství v království Llylgamyn. Stejně jako v předešlých dílech hraji z balíčku ze stránek oldgames.sk (krabice Wizardry Archives je momentálně na cestě z USA). Také způsob vedení deníku bude podobný. Postup ve hře se budu snažit doplňovat o své postřehy, dojmy a názory. I nadále budou uplatňována má domácí pravidla při zvyšování úrovně postav. To znamená, že musím akceptovat takový vývoj, kde počet zvýšených statistik je vyšší nebo roven počtu snížených statistik...

Wizardry 3: Legacy of Llylgamyn

PŘÍBĚH

Království Llylgamyn prosperovalo po několik generací bez válek a konfliktů, což byl výsledek událostí z druhého dílu. Přesto se začala v poslední době množit řada přírodních katastrof (tsunami, zemětřesení), které se nakonec dotkly i královského města. Lidé tyto události zpočátku ignorovali, ale když jedna přílivová vlna spláchla i okolní města, začali se množit kazatelé a proroci, kteří vyzývali k pokání. Pak následovalo zemětřesení, které poškodilo samotný chrám Gnildy. V této situaci začali jednat i ti nejmoudřejší. A způsob řešení situace viděli podobně jako jejich předci – v najmutí skupinky dobrodruhů. Ti by měli získat kouzelný Orb of Earithin z rukou dračice L'kbreth, jenž tento orb vlastní a střeží jej ve svém doupěti. Orb má tu moc uchovávat rovnováhu v přírodě, a protože evidentně došlo k porušení této rovnováhy, je logické spatřovat záchranu v tomto orbu. Do skupinky hrdinů byli vybráni vesměs mladí učedníci ve věku 20 let, kteří podstoupili rituál (Rite o Passage), při němž na ně byly přeneseny vzpomínky a schopnosti hrdinů z prvního a/nebo druhého dílu.

 

  

počátek rituálu

TRANSFER POSTAV A VOLBA PŘESVEDČENÍ

Po spuštění hry jsem nejprve nahrál do adresáře uložené pozice z obou dílů. Zajímavé bylo, že přesouvat je možné i mrtvé postavy, které ale nebylo možné vybrat pro rituál. Nyní se konečně vyplatila moje snaha vytvořit a udržovat 2 party od prvního dílu. Takto jsem mohl transferovat 11 postav.
Postavy, které jsou cílem přenosu, převezmou i jména hrdinů a na konci rituálu je možné zvolit přesvědčení (dobro, neutrál nebo zlo). Tato volba je asi velmi důležitá, zmiňuje se o tom i manuál, které odkrývá možné problémy s přístupem do některých míst pro osoby s vybraným přesvědčením. Proto jsem neváhal a na papír si rozvrhnul, kdo jaké přesvědčení obdrží. Ideálně u každého povolání byl vždy jeden neutrál a aby byly síly zla i dobra rozvrženy, pokud možno rovnoměrně. Na jednu stranu se mi nelibí, že budu mít postavy se zlým přesvědčením, na druhou stranu se třeba poštěstí a já budu mít v družině ninju...Jen zopakuji, že není možné mít v partě dohromady postavy se zlým a dobrým přesvědčením.
 
        
volba přesvědčení
 
Po provedení rituálu u každé z postav jsem porovnal statistiky a další údaje u každé z postav. Nové postavy začínají všechny na úrovni 1 a s 8 životy, což není mnoho. Kouzelníci a kněží mají k dispozici pouze 2 kouzla první úrovně. Jediná představitelka bishopa má možnost seslat po dvou kouzlech z kouzelnické i kněžské větve. Bohužel došlo i k frapantnímu poklesu statistik a to o 1-3 body u každé z nich!  Představitelé království také podarovali každého nováčka 500 zlatými...No za to si moc v Boltacově obchodu nekoupí, čekal bych, že bude vybavení lepší, když jde o záchranu celého království. De facto jakýkoliv předmět +1 je mimo nákupní možnosti (leda bych shromáždil všechny peníze a koupil takový předmět pouze pro dva lidi). Zaujalo mne, že hra přenesla i tituly, které hrdinové nesou za dokončení prvního/druhého dílu.
 
              
přehled importovaných postav
 

OČEKÁVÁNÍ

Musím se přiznat k mému velkému překvapení, že se do třetího dílu opravdu těším. I když to bude zřejmě opět to samé v bledě-modrém (přesněji v černo-bílém), tak přesto doufám, že se autoři pochlubí s nějakým novým prvkem, nějakým vylepšením. A pochopitelně mne zajímá především, jak bude dračice vypadat a jak moc bude nad mé síly (pokud se k ní vůbec prokutám). Z manuálu jsme pochopil, že se budu prodírat do horních pater hory (vulkánu?), takže opět trochu jiné prostředí! Obávám se ale těžkého začátku. V prvním díle jsem sice také začínal s postavami s 8 HP, ale což když zde budu čelit rovnou nepřátelům stejným jako na začátku druhého dílu? Pevně doufám, že v případě smrti nebude problém donést mrtvé druhy do města a nechat je oživit.
 

NÁKUPY

Boltacův obchod přežil zdá se několik generací a stále nabízí (a vykupuje) nejrůznější zbraně, zbroj a předměty. Tentokrát ale je vidět příjemná změna! Zbraně jsou více specifikovány svými názvy - kyrys, hauberk, válečná helma, bitevní sekera atd. Protože peněz bylo skutečně hodně málo, dopřál jsem každému tu nejlevnější zbroj (kyrys, pro mágy róbu), jako zbraně bitevní sekeru, pro kněze cep, pro bishopku palcát, pro mágy hůl a kdo mohl, dostal trochu lepší štít. Skoro polovinu peněz jsem si schoval pro případ nutného oživení zabitého druha. Nic mi nebránilo vybrat prvních 6 postav a začít stoupat do nitra hory...
 
~Richmond
 
Hry súvisiace s touto témou (1)


Počet príspevkov : 1 / 1
Zoradené   
 zobrazených: 1 [ 1-1/1 ]   «predchádzajúce 0 nasledujúce»
Richmond Richmond   | Zápis #1 31.12.2017, 12:12:33   Odpovedať   edit   delete
NEKONEČNÉ PROBLÉMY
Mohu směle uvést nový zápis v deníčku prohlášením, že tak obtížný začátek jsem dosud v cRPG hrách nezažil! Ne snad, že by nebyly jiné hry, kde by družinu potkávala smrt hned z počátku hry. Zde je ale vážnost situace znásobena nemožností nahrát si hru před prohraným soubojem. Je sice možné podobně jako v předchozích dílech donést mrtvá těla do města a nechat je oživit, ale za tučný poplatek. Pokud se oživení nepovede, je možné si zaplatit ještě druhý pokus, tentokrát již poslední a definitivní (a také ještě dražší). Pak už je s postavou konec, je z ní popel a je potřeba si vytvořit postavu v prvním díle...

Průzkum prvního patra se tedy na dlouhou dobu omezil pouze na prvních několik chodeb a otevření asi 3 dveří, za nimiž skoro vždy následoval souboj. V bitkách proti mé družině nestáli příliš silní nepřátelé. Šlo o divoké rostliny, anakondy, duchy anebo garianské stráže. Problém byl v jejich počtu. Ten často převyšoval počet mých postav. Navíc mágové měli jen 2 možnosti seslání kouzel. Léčení bylo omezeno pouze na kouzlo DIOS, které mohl kněží nebo bishopka seslat opět 2x za jednu výpravu. Zdaleka nejvíc smrtonosná byla ovšem úvodní iniciativa nepřátel. To znamenalo první kolo "zdarma" a tak vlastně už před samotným soubojem byli 3 členové, kteří vždy čelí fyzickým útokům, zdecimováni. Naštěstí iniciativu měla většinou má skupinka. Odhaduju, že tomu tak v počátcích hry bylo v 50%. Zbylých 50% se pak dělí mezi iniciativu nepřátel a soubojem na férovku, kdy nikdo nedostane šanci na kolo zdarma.

První smrt přišla ve třetím souboji a týkala se Storina. Oživen na první pokus, cena 250 zlatých. Druhý výlet a při návratu pomačkané družiny došlo k přepadení. Zemřel opět Storin a navíc i Nobal. U Storina se navíc nepovedlo první oživení, ale až to druhé. Výdaje za výlet se vyšplhaly na 1000 zlatých! Ukázalo se (i díky znalosti minulých dílu), že bylo moudré rozhodnutí neutratit všechny peníze v Boltacově obchodu. Další pokusy se vedly v podobném duchu. Občas postava zemřela a peníze se tak postupně přesouvaly do kapes kněžích Llylgamynu. Brzy mi došly peníze na oživení. V ten moment jsem ocenil, že mám 11 postav a tím pádem dvě družiny (úlohu zaskakujícího v obou družinách se chopil mág Treon). Bylo tak otázkou cti, aby druhá skupina vydělala té první dostatek hotovosti na oživení jejich člena. A tak to šlo dál do doby než se postavy dostaly alespoň na 4.úroveň, kdy se zvedlo HP alespoň na hodnotu 15-20 a kdy kněží byli schopni léčit více než 2x a především, kdy mágové získali schopnost seslat útočná kouzla působící na celou skupinu. V ten moment jsem cítil, že mám nejhorší za sebou. Ale stálo mě to opravdu spoustu hodin grindování na velmi malém prostoru.

KONEČNĚ NÉJAKY EXLORING
Po úvodních peripetiích jsem tedy začal prozkoumávat první patro. Protože kněží už uměli kouzlo LOMILWA, které umožňuje delší výhled a také zobrazuje skryté vchody, zjistil jsem, že hned z úvodní místnosti vedou tajné dveře na...ehm na pláž! Pláž končí u jezera s tmavou vodou. Uprostřed jezera je ostrov a na něm cosi je. Jedná se vůbec o první obrázek v celé Wizardry sérii, který je barevný a nejedná se o zobrazení nepřátel v souboji! Bohužel pláž je ohraničena políčky, které upozorňují, že dál už je sráz a voda, takže družinu vrátí vždy zpět na předchozí políčko. Prošel jsem celé místo obezřetně, ale na ten ostrov jsem se nedostal. Rozhodl jsem se, že se tam pokusím dostat, jakmile bude k dispozici kouzlo pro teleport.


Ostrov

Jihovýchodní část se ukázala být jako samostatná uzavřená oblast, kde ale kromě soubojů nebylo vůbec nic. Naopak při vstupu do severozápadní oblasti došla družina k jakémusi hradnímu příkopu. Bylo zde i varování, že se jedná o pevnost obklopenou příkopem, který obývají..."příkopová" monstra (moat monsters). Postupné mapování ukázalo, že by tomu tak mohlo být. A skutečně, poté, co jsem obešel celý objekt a podíval se na mapu, tak se půdorys podobal hradu či pevnosti se 4 věžemi (viz obrázek mapy). Uvnitř pevnosti nás čekalo poměrně značné množství soubojů, takže trvalo než jsem zmapoval celý vnitřek pevnosti, musel jsem se mockrát vrátit předčasně do města. Nakonec ale se mi povedlo probojovat se až do jakési centrální místnosti, kde jsem objevil vzkaz od samotné L'kbreth. Vzkaz pochopitelně nijak přívětivý.


Pevnost

Z té centrální místnosti vedly mimo jiné troje dveře do jednopolíčkových míst, odkud vedl žebřík. Zatímco jeden z nich vedl rovnou do města, další dva směřovaly vzhůru do vyšších pater. Jenže mělo to háček. Záleželo totiž na přesvědčení družiny. Vstup do druhého patra tak byl zapovězen skupině, ve které byly evil postavy. Hra sice nabídla dotaz, zda využít žebřík, jenže po kladné odpovědi následoval přesun rovnou do města. Vstup do třetího patra pak byl naopak zpřístupněn pouze postavám s good/neutral přesvědčením. Vyplatilo se tedy rovnoměrně střídat obě party a postupně je rozvíjet! Průzkum prvního patra byl dokončen, mapa hotová (bez té vodní části).


Varování od L'kbreth

TRABLE S PŘESVĚDČENÍM
Podobně jako v předchozích dílech se občas stalo, že sice družina potkala nepřátelskou skupinku, ale dostala na výběr, zda se pustí do boje nebo nechá nepřátele projít. Toto rozhodnutí má obzvlášť v tomto díle nedozírné následky! Při jednom takovém setkání jsem shodou okolností koukal na status s přehledem postav, kde je i přesvědčení a zároveň jsem zvolil, že do souboje nejdu. V ten moment se překreslilo přesvědčení u 3 postavy z Evil na Good! Dodatečně jsem pak ještě zjistil, že k témuž došlo u bojovníka Lysander, čehož jsem si předtím ani nevšimnul. Navrátit přesvědčení nelze jinak než najít skupinku nepřátel, u níž se zobrazí dialog a tam je potřeba zvolit souboj. Jenže má to háček. Takový souboj se objeví opravdu jednou za čas a navíc jedno rozhodnutí nic nezmění, je potřeba to provést vícekrát. Takže jsem se opět vrátil k osvědčenému pendlování mezi městem a první chodbou se dveřmi, za nimiž jsou fixní nepřátelé. Stálo mě to více než hodinu stráveného herního času, než se mi postupně povedlo postavám vrátit jejich evil přesvědčení! Mělo to ale jednu výhodu. Postavy už se dostaly na opravdu zajímavé levely a díky tomu už nebyl pro ně žádný problém projít celým prvním patrem bez úmrtí.

SAMURAJ A BISHOP
Jedna z postav, u které trvalo vrácení přesvědčení nejdéle, dosáhla už relativně vysokých hodnot u většiny statistik a tak jsem u ní provedl změnu povolání. Z Lysandera se tak samuraj. Samuraj se od určité úrovně začíná učit kouzla pro mágy. Lysander se tak vrátil na level 1 a všechny statistiky mu poměrně drasticky spadly dolů. Jenže tím, že byl ve skupině s již velezkušenými druhy, relativně rychle začal nabírat úrovně a už umí i základní kouzla. Zajímavé ale je, že změnu povolání jsem učinil v době, kdy Lysander byl přesvědčením good, díky rozhodnutím nebojovat. Po změně na samuraje jsem mu ale vrátil přesvědčení evil a teď je otázka, jak bude na to hra reagovat. Samuraj totiž podle manuálu nemůže být evil! Bohužel progres u bishopky Pally je neuspokojivý. Úroveň i statistiky sice rostou standardně, ale kouzla přibývají opravdu pomalu, vlastně vždy ob 2 levely a vždy střídavě (pro kněze a pro mágy).

TRUHLY
Zde přišlo jedno velké rozčarování. Během putování jsem v prvním patře narazil na velké množství truhel, drtivou většinu z nich jsem i dokázal díky zlodějům zbavit pastí a otevřít. Jenže cenných věcí bych mohl spočítat na prstech jedné ruky. 2 lahvičky s kouzlem LATUMOFIS (léčba otravy), 1x hauberk +1 a 2x helma. Toť vše! Zbytek běžné předměty, které jsem prodával za poloviční ceny v Boltacově obchodu. Což mě zachránilo před ukončením hry, protože peníze byly vzácnou komoditou v počátcích hry. Oba zloději měli celkem vysokou úspěšnost při odhalování pastí. Tam, kde jejich odhad byl prapodivný (např. tipovali STUNNER, TELEPORTER), jsem pro jistotu truhlu neotvíral. Past byla v drtivé většině typu ALARM.
Nadešel tedy čas party zlounů a vybraných neutrálů objevit taje druhého patra (nevím, zda psát o hradu, hoře...). Zbytek bude zatím odpočívat ve městě a bude čekat na svou příležitost při vstupu do třetího patra.


Mapa 1.patra

Poznámky pod čarou
----------------------------------
- Garianští strážní (různých hodností) mají zvláštní schopnost utíkat z boje a to i v případě, že mají iniciativu a tudíž mohou útočit bez následků
- Vůbec nejhoršími protivníky v počátcích hry se ukázaly divoké rostliny. Téměř nic sice nevydrží, ale útočí ve velkých počtech, takže vždy dojde ke zranění. V případě, že útočily jako první, došlo často k úmrtí postav
- Opět se jedná o patro se sítí 20x20 políček
- Změna přesvědčení v závislosti na rozhodnutí jít/nejít do souboje neovlivňuje neutrální postavy
Priloha Prílohy
richmond_wiz3_04_island.png richmond_wiz3_05_fortress.png richmond_wiz3_06_warning.png richmond_wiz3_07_map.PNG
 zobrazených: 1 [ 1-1/1 ]   «predchádzajúce 0 nasledujúce»

Mafia: The City of Lost Heaven
Divinity: Original Sin 2
 hľadaj v časopisoch
 hľadaj všade
 posledne pridané hry
Oddworld: Abe's Oddysee, 12.08.2017
King's Bounty, 02.05.2017
Zurk's Learning Safari, 11.04.2017
Wizard's Crown, 03.02.2017
Trolls, 22.11.2016
Deus Ex, 04.10.2016
Inherit the Earth: Quest for the Orb, 19.05.2016
Tunnels & Trolls: Crusaders of Khazan, 14.04.2016
Abadía del Crimen Extensum, La, 02.04.2016
R-Type, 13.02.2016
[ viac ]
 diskmagy
 Narsil
 Pařeniště
 KLAN
 PC Engine
 Bonus
 najnovšie galérie
 Vaporum [31], 10.10.2017
 King's Bounty: The Legend [0], 11.09.2017
 StarCraft [32], 18.08.2017
 Oddworld: Abe's Oddysee [12], 30.07.2017
 King's Bounty [19], 26.06.2017
 DOSBox [5], 14.06.2017
[ viac ]
 follow / sharing
 štatistiky
 Hry :: 1144
 Prílohy :: 8034
 Komentáre :: 7152
[ viac ]
Copyright © 2017 DJ, design & code by DJ
| OldGames | Online Hry | Časopisy | Diskmagy | Zberateľstvo | Diskusné fórum | Galérie obrázkov | Prílohy | PC hry | Mapa stránok | Odkazy | Kontakty |
| RSS-všetko | RSS-hry | RSS České hry | RSS-komentáre | RSS-diskusia | RSS-časopisy | RSS-prílohy | Facebook | Twitter |
 | DOSBox | Albion | Dune 2000 | Road Rash | Monkey Island | Doom | Bomberman | Daggerfall | Wizardry | Dangerous Dave