Staré hry a časopisy, Retrogaming

 
Staré hry :: DJ OldGames
Zahrajte si svoje staré hry online priamo v prehliadači alebo mobile...

Old games :: Staré hry na stiahnutie, Abandonware, Retro, Časopisy

Wolfenstein 3D
Wolfenstein 3D
Wizardry 7

Sprievodca hrou

Wizardry VII je ďalšie RPG v poradí, ktoré sa chystám so svojou partičkou dobrodruhov pokoriť. Prvý krát to budem hrať pomocou Importu postáv z predchádzajúcej časti Wizardry 6, ktorú som nedávno dokončil. Väčšinu tipov pri vytváraní svojej partie a tiež popis mojej súčasnej skupiny, nájdete tam.
Opäť, podobne ako pri Wizardry VI musím upozorniť, že budem hrať štýlom RP (Role-play) a nie Powergaming, čo pri Wizardry znamená predovšetkým NEMENIŤ POVOLANIA počas hry a hrať vždy s plnou 6-člennou partiou.
Avšak aj pre tích, ktorí chcú hrať Wizardry 7 so skupinou nabúchaných hrdinov s namaxovanými skillmi a kúzlami, dodám niekoľko tipov: ideálna je skupina 4 hrdinov, budú rýchlejšie pribúdať skúsenosti a zároveň je dosť miesta v inventári pre špeciálne predmety. Vždy, zhruba na 10-13 úrovni niekomu (iba jednému) z partie zmeňte povolanie - spadnú mu vlastnosti, EXP na nulu, ale rýchlo to s podporou silnejších členov doženie a čo je podstatné, ostanú mu Skilly aj Kúzla. Takto si z každej postavy urobíte hrdinu s levelom 200, všetkými skillmi na 100% a kúzlami na 999. Doporučujem vytvoriť aspoň jednu postavu Faerie Ninja.

Tiež sa budem snažiť na tomto mieste napísať zopár stručných rád a tipov pri postupe hrou.

Čo budeme potrebovať
 • Wizardry 7: Crusaders of the Dark Savant.
 • Manuál (pdf) - pre prvých 7 dielov Wizardry, kde od strany 185 začína ten pre Wizardry 7.
 • Mapa - pokúsil som sa pospájať jednotlivé mapy oblastí z hry a vytvoril tam jednu veľkú, podrobnú, prehľadnú mapu všetkého na povrchu Guardie. Tiež som do nej zaznačil všetky 4 rôzne miesta štartu.
 • Ak je pre nikoho potrebný návod (v češtine), v Excalibure vyšla perfektná stručná príručka a v deviatich číslach Score aj podrobný návod, alebo môže použiť návod od Toma Needhama v angličtine.
 • Savegame (DJ) - kto má záujem, môže si stiahnuť uloženú pozíciu mojej vypracovanej partie, ktorú som Importol z predchádzajúcej hry, ukončenej koncom "Bela Ending". Partia sa objavila na pozícii "Start #4" severne od mesta Ukpyr a po strastiplnej a ukrutne náročnej ceste som ich dostal na pozíciu "Start #1" blízko úvodného Beginners Dungeonu.
Zmeny
Keďže systém hry, hlavne vytváranie a vývoj postáv, je takmer rovnaký ako pri Wizardry 6, zmienim sa tu o rozdieloch a novinkách.
Wizardry 7 obsahuje 4 možné začiatky vrátane iného intra, 3 sa odohrávajú po Importe - podľa toho ako vaša partia ukončila predchádzajúci diel a štvrtý je pre novo vytvorenú skupinu hrdinov. Stručné znenie príbehov pre všetky štyri začiatky nájdete v popise hry.
Skilly
Nové skilly: DIPLOMACY - dôležitý komunikačný skill pri spriateľovaní sa s NPC postavami, zdvíhajte ho postave ktorá má vysokú vlastnosť PERSONALITY, táto nech potom funguje ako diplomat partie (u mňa je to Bard - Robin). SWIMMING, CLIMBING - fyzické skilly pričom SWIMMING je životne dôležitý pre všetky postavy aspoň na hodnote 10, aby mohli prejsť 1 políčko po vode, inak zahynú. Ďalej sa tento skill zvyšuje automaticky o 1 bod s každým vstupom do vody. MAPPING je skill zabezpečujúci kvalitnejšie zobrazovanie mapy (pri použití automapy - JOURNEY MAP KIT), stačí ho zvyšovať u jednej postavy.
Personal skills: Sú to osobné skilly, ktoré sa môžu naučiť jednotlivé postavy počas hry, alebo im ich nastavia špeciálne predmety.
 • Firearms - schopnosť používať ručné strelné zbrane. Môže ho získať každá postava v armádnom výcvikovom tábore Umpani v Ukpyre.
 • Snake Speed - zvyšuje rýchlosť postavy vo všetkých aspektoch hry. Získa ho jedna postava pri plnení nepovinného questu pre Xen Xhenga z mesta Munkharama - nájdením a spojením piatich vzácnych kvetov.
 • Reflextion - znižuje možnosť na zasiahnutie postavy v boji, ktorá sa pre útočníka javí ako rozdvojená. V rattkin Ruins sa opýtajte slepca na "REFLEXTION", získate možnosť odkúpiť prsteň s touto schopnosťou za 12000 zlatých.
 • Power Strike - schopnosť zasiahnuť v boji nepriateľa s maximálnym zranením a občas aj väčším, vhodná pre bojovníka na blízko. Získate ju z predmetu Gem of Power, ktorý sa nachádza v Orkogre Castle v miestnosti Murkato's Inner Sanctum.
 • Eagle Eye - zameranie nepriateľa a takmer istý zásah s úžasnou presnosťou. Získate ho z Helazoid Pendant od Dame Ke-Li v City of Sky.
 • Mind Control - zlepšuje postave kontrolu nad myšliankami. Zvyšuje sa tak odolnosť voči Psionickým kúzlam a uspaniu. V Dane Tower v Temple of Eternal Night meditujte a každá postava ktorá nezaspí, získa tento skill.
Pri prechode na nový Level už nie sú "bonus body" na jednej hromade, ale každá skupina skillov má vlastné, ktoré je nutné priradiť.
NPC Postavy
Toto je naozaj veľká zmena. Vo Wizardry 7 sa po svete neustále pohybujú - cestujú, dôležitý obyvatelia Guardie. Sú to unikátne postavy s vlastnými menami, uzatvárajú medzi sebou alebo inými skupinami aliancie a niektoré z nich sú tu z rovnakého dôvodu ako vaša partia - nájsť Astral Dominae. Niekedy nachádzajú predmety nutné pre postup v hre prv ako vy (sú to mapy ako *TEMPLE*, *CRYSTAL*...) a to pre vás znamená, že ich treba od nich získať (odkúpiť, ukradnúť, vybojovať). Upozorňujem, že nie je dobré s nimi bojovať a už vôbec ich zabíjať, zvlášť na začiatku hry. Jednak sú to zdatní nepriatelia a za druhé si ich smrťou rozhneváte niekoľko ich ďalších priateľov a stratíte tak prístup k zaujímavým questom a predmetom.
Pri komunikácii s NPC pribudli nové možnosti a to hlavne TRUCE, čo znamená akési vyjednávanie o spriatelení sa. Je dobré pokúsiť sa nadviazať priateľský vzťah s každou NPC postavou v hre, nakoľko až potom je možné s ňou obchodovať alebo sa rozprávať. Po vybratí TRUCE, nasleduje viacero možností ako NPC presvedčiť. Je to BRIBE - podplácanie a GIVE - darovanie, obe je nutné aplikovať aj niekoľko krát pred začatím vyjednávania po dobrom = PEACE, alebo vyhrážaním sa = FORCE. Pred začiatkom tiež veľmi pomáha zakúzliť na NPC kúzlo CHARM.
Vyjednávanie u BELCANZORA v New City
TRUCE - Belcanzor
Ďalšou novinkou je LORE - akási výmena dôležitých, aktuálnych informácií. Podľa toho, koľko noviniek sa vy od rôznych NPC postáv dozviete, povedia vám ony niečo nové. Pozor na postavy, ktoré to môžu zneužiť, teda také, ktoré sú v aliancii s vašimi nepriateľmi. Dozvedieť sa takto môžete predovšetkým to, kde sa nachádzajú MAPY, kto s kým uzatvoril alianciu / je vo vojnovom stave, alebo kde sa práve nachádzajú niektoré NPC postavy. Pokiaľ vám teda niekto povie, že videl napríklad postavu "MICK THE PICK" v NEW CITY, vy tam pôjdete a poprechádzate sa mestom, určite ho aj niekoľkokrát stretnete.

Striedanie dňa a noci, čas
Na oblohe sa pohybujú Slnko (cez deň) a Mesiac (v noci). Samozrejme herný engine je aj naďalej ťahový (turn-based), takže akákoľvek zmena času sa udeje až po akcii hráča - pokiaľ stojíte na mieste a nič nerobíte, v hre (ani na pozadí) sa nič nepohybuje a čas neplynie. Po akejkoľvek akcii ako pohyb, otočenie, kúzlenie, použitie predmetu, prebehne jedna časová jednotka, posunú sa telesá na oblohe, pohnú sa NPC a nepriatelia (ktorých pohyb je aj nadalej pre hráča skrytý). Hra zmenu dňa a noci využíva, príkladom môže byť BELCANZOR v New City, ktého tam nájdete iba v noci, cez deň je na inom mieste - v Dane Tower.

Páčenie zámkov, Odpasťovanie truhlíc
Pri páčení zámkov na dverách je všetko pri starom, to znamená, že treba stlačiť tlačidlo vtedy keď svieti zelená. Trvanie zelenej závisí na úrovni skillu SKULLDUGGERY.
Rozdiel je pri odstraňovaní pascí z truhlíc. Z môjho pohľadu autori pokazili vynikajúci systém z predchádzajúceho dielu a nahradili ho systémom, kde všetko závisí od reakcií hráča / kvality myši / rýchlosti PC. Pri odpasťovaní (DISARM) zlodej najskôr preskúma pascu, aby zistil jej typ (INSPECT). Miesta s hviezdičkami (*), sú určite časťou pasce, otázniky (?) znamenajú možno, a pomlčky (-) nie sú súčasťou. Presnosť Inšpekcie závisí od skillu SKULLDUGGERY a tiež pomôže zakúzlenie DIVINE TRAP pred akciou. Po Inšpekcii si posuvníkom na kraji tohto menu treba vybrať TYP PASCE, ktorý najviac vyhovuje zisteným skutočnostiam (hviezdičky a otázdniky boli na tých miestach, kde sú čísla). Nasleduje samotné deaktivovanie pasce, a to stláčaním príslušných tlačidiel v poradí určenom číslami. Toto by bolo OK, pokiaľ autori neurobili to, že každá akcia (stlačenie) je závislá na stave blikajúceho svetielka: ak je farba zelená = úspech, žltá = možnosť opakovať, červená = zlyhanie. V dnešnej dobe pri hraní v emulátore sa však dá rýchlosť blikania veľmi jednoducho regulovať - v DOSBoxe znížením cyklov na cca 300 zvládnu kliknúť na zelenú aj tí pomalší z nás (v minulosti som to riešil vypínaním Turba na mojej 386SX :).

Aktuálne články  
Ultima V: Warriors of Destiny - Denník hráča
Muž nespokojený s lidstvem a jeho chováním na Zemi přemýšlí na procházce lesem o lepším světě, když jeho pozornost upoutá zvláštní medailon ležící na podivné mýtině obrostlé duby. Medailon zvedne, ten se rozzáří a na mýtině se objeví nějaký portál. Muž do něj vstupuje a rázem se ocitá ve zcela jiném světě. Jeho zjevení překvapí místního obyvatele, kácejícího stromy a ten se v tomto šoku zraní sekyrou. Překvapivě si však zranění zhojí nějakou nadpřirozenou silou, představí se jako Shamino a jme se vyslýchat cizince, jak se zde objevil a odkud pochází. Když mu muž odvětí, že je z Cambridge z Britských ostrovů, pojmenuje jej místní muž Britishem...
Ultima Underworld: Denník hráča - Ringo
 autor: dj 04.09.2020   
Ultimu Underworld jsem dávno před léty dohrál a nedávno jsem se rozhodl, že si nutně tuto hru musím zopakovat, protože má pro mě několik nej jako Struktura úrovní, Grafika, Atmosféra a jeskyně plná života, Hudba (podrobněji v textu článku). Tyhle nej vyšvihly Ultimu Underworld na třetí příčku mého TOP 10 PC RPG her a zastavilo ji jen jediné. Akčnější soubojový systém, s kterým se nedá vyhrát tolik jako například v tahových soubojích ve Wizardry VII, která mému TOP 10 kraluje...
Diskmag online - Kelt
 autor: dj 07.04.2020   
KELT online interactive, alebo ako som z DOSového diskmagu Kelt pôvodnému originálu vernú rekonštrukciu pre browser urobil. A za tú kôpku programátorských detailov sa vopred sa ospravedlňujem... Aktuálne mám hotové čísla 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
Najnovšie pridané hry:
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
88% / 85% ( pridaná: 05.01.2021 )  
 
2001, Troika Games   [ RPG ]
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura je izometrické nelineárne RPG od developerov z Troika Games a distribuované firmou Sierra On-Line v roku 2001. Hra bola vytvorená rovnakým vývojárskym tímom ako prvé dva Fallouty, izometrický engine aj štýl hrania je im v mnohom podobný. Arcanum je zasadený do prostredia steam-punku, fantastického sveta kde sa stretáva mágia a technika (zhruba na úrovni nášho 19. storočia) a v ktorom vedľa seba žije niekoľko humanoidných rás. V súbojoch je možné prepínať medzi ťahovým a real-time režimom. Hlavný hrdina/hrdinka je jedným kto v úvode prežije haváriu luxusnej vzducholode LFS Zephyr kde mu neznámy gnóm tesne pred smrťou v troskách zverí zvláštny prsteň s požiadavkou aby ho doručil späť majiteľovi...
Santa Clause 3: The Escape Clause
50% / 70% ( pridaná: 30.12.2020 )  
 
2006, 1st Playable Productions   [ Action ]
The Santa Clause 3: The Escape Clause je akčná 2D plošinovka, vytvorená na motívy rovnomenného filmu s Timom Allenom v hlavnej úlohe, firmou 1st Playable Productions v roku 2006 pre konzolu Nintendo Game Boy Advance. Hráč ovláda Scotta Calvina v úlohe Santu Clausa a príbeh kopíruje udalosti vo filme, zloduch Jack Frost má za cieľ sabotovať vianočné aktivity Santu, aby si mohol ukradnúť plášť tejto legendárnej postavy, čo vedie k tomu, že Scott Calvin sa musí pohybovať v niektorých úrovniach bez svojich vianočných schopností, kde prechádza zasneženými oblasťami na severnom póle, venuje sa zbieraniu sušienok a mlieka a samozrejme vyhýbaniu sa nebezpečenstvám ako ľadovým cencúľom a nepriateľom...
Ascendancy
82% / 85% ( pridaná: 28.12.2020 )  
 
1995, Logic Factory, Inc., The   [ Strategy ]
Ascendancy je vesmírna ťahová stratégia typu 4X (eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate) vytvorená firmou The Logic Factory pre počítače s MS-DOS v roku 1995, neskôr portovaná aj na mobilné platformy iOS. Hráč sa snaží ovládnuť celú galaxiu v úlohe vodcu jednej z dvadsiatich rôznych mimozemských rás, pričom každá má k dispozícii jednu špeciálnu vlastnosť. Cesta k tomu vedie skrz prieskum a kolonizáciu cudzích svetov, pomocou budovania stavieb, kozmických lodí, výskumom technológií a posilňovaním svojej vojenskej sily alebo diplomacie. Vo svojej dobe išlo o mimoriadnu stratégiu s vynikajúcim soundtrackom...
Daze Before Christmas
50% / 75% ( pridaná: 26.12.2020 )  
 
1994, Funcom Productions AS   [ Action ]
Daze Before Christmas je akčná plošinovka vyvinutá nórskou spoločnosťou Funcom pre konzolu Sega Genesis / Mega Drive a publikovaná firmou Sunsoft v roku 1994 exkluzívne v Austrálii. Hráč ovláda Santu v úlohe záchrancu Vianoc pred zlou myšou, ktorá ukradla darčeky deťom a zaklínala ich kúzlom. Santa čelí nepriateľom, ako sú obrie potkany, zlé hračky alebo živí snehuliaci, pomocou svojich magických schopností premení všetkých na neškodné vianočné darčeky. Môže tiež zbierať vylepšenia, ktoré mu umožňujú strieľať plamene topiace ľad. Santove kúzla možno použiť aj na otvorenie vianočných darčekov roztrúsených rôzne po úrovniach...
Ninja Gaiden
65% / 75% ( pridaná: 19.12.2020 )  
 
1988, Tecmo   [ Action ]
Ninja Gaiden, vydaná v Japonsku ako Ninja Ryūkenden (Legend of the Ninja Dragon Sword) a Shadow Warriors v Európe je akčná arkádová 2D plošinovka kombinovaná s bojovkou vytvorená firmou Tecmo v roku 1988. Hra vznikala v dvoch rôznych verziách súčasne, známejšia je tá pre konzolu NES, ktorá sa neskôr rozrástla do siahodlhej série. Jej príbeh sa zameriava na postavu ninju menom Ryu Hayabusa, ktorý sa vydáva na cestu do Ameriky, aby pomstil smrť svojho otca. Tam sa dozvedá, že záhadná osoba "Jaquito" má v pláne ovládnutie sveta pomocou vyvolania démona silou ukrytou v dvoch sochách. Hru charakterizuje klasická plošinovková hrateľnosť podobná Castlevanii, ninja Ryu so svojou katanou a zhruba 20 úrovní plných nepriateľov...
Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer
50% / 0% ( pridaná: 16.12.2020 )  
 
1987, Lerner Research   [ Simulation ]
Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer je letecký simulátor vytvorený dizajnérom Edwardom (Nedom) Lernerom a publikovaný firmou Electronic Arts v roku 1987 pre počítače IBM PC, Apple II a Commodore 64. Pôvodne hra vyšla pod názvom Chuck Yeager's Advanced Flight Simulator, avšak kôli právam na slovné spojenie "Flight Simulator" od Microsoftu bola táto verzia stiahnutá z predaja a premenovaná. Chuck (Charles Elwood) Yeager bol americký vojenský pilot, letecké eso z druhej svetovej vojny a prvý človek, ktorý prekročil v experimentálnom lietadle Bell X-1 rýchlosť zvuku. Pre hru pôsobil ako technický poradca a bol v nej použitý jeho hlas a fotografie. Hráč je v úlohe testovacieho pilota až pre 14 lietadiel vrátane modelu Bell X-1...
CyClones
70% / 71% ( pridaná: 11.12.2020 )  
 
1994, Raven Software Corporation   [ 3D-Action / FPS ]
CyClones je akčná FPS od vývojárov z Raven Software, vydaná firmou Strategic Simulations v roku 1994 pre DOS na disketách aj v CD-ROM verizii. Názov je zložený zo slov Cybernetic Clones, čo v hre predstavuje klony slúžiace mimozemšťanom ktorý spustošili Zem. Carl Stika z Raven Software vytvoril pre potreby hry vlastný pseudo 3D engine (pracovne názvaný STEAM), ktorý umožňoval ako jeden z prvých mierenie zbraňou pomocou kurzora myši nezávislé od pohybu postavy. CyClones hrateľnosťou nijak nevybočuje z radu klonov populárneho Dooma - pohyb po viacerých úrovniach, boj s nepriateľmi, aktivácia prepínačov alebo hľadanie kľúčov pre získanie prístupu do ďalšej oblasti...
Najnovšie prílohy: (20)
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura gameplay | 22.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
High Resolution Patch | 22.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Unofficial Patch v091225 [Drog Black Tooth] | 22.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Čeština pre neoficiálny patch v091225 | 22.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Čeština (midi) [Birdman] | 22.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Covers, PC Windows | 07.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Download Demo (archive) | 05.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Quick Reference Card (pdf) | 05.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Manual (pdf) | 05.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Map - The World of Arcanum | 05.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Download Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura @ GOG.com (buy) | 05.01.2021
 Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
Covers, Game Boy Advance | 30.12.2020
 Santa Clause 3: The Escape Clause
Čeština do Ascendancy v 1.1 | 29.12.2020
 Ascendancy
Manuál (txt) [cz] | 29.12.2020
 Ascendancy
Download, DOS (zip) | 29.12.2020
 Ascendancy
Game Maps, Genesis | 29.12.2020
 Desert Strike: Return to the Gulf
miniReview by Gerry [en] | 28.12.2020
 Conan: The Cimmerian
Download Ascendancy for PC DOS, Package v2.08 (exe) | 28.12.2020
 Ascendancy
Manual, The White Label release (pdf) | 28.12.2020
 Ascendancy
Najnovšie originálky v zbierkach: (20)
vvasha | 19.01.2021
 Fable (1996)
vvasha | 19.01.2021
 Betrayal in Antara (1997)
Yuuki | 31.12.2020
 Fish Fillets (1998)
kloki38 | 11.12.2020
 Eye of the Beholder (1991)
ButtStuff | 09.12.2020
 Shadow Sorcerer (1991)
kloki38 | 08.12.2020
 From Russia With Love (2005)
les | 08.12.2020
 Moonstone (1991)
kloki38 | 01.12.2020
 Red Baron (1990)
dj | 28.11.2020
 Mystic Towers (1994)
Adamhojer | 13.11.2020
 Ufo: Afterlight (2007)
Wlkus | 12.11.2020
 Thimbleweed park (2018)
adamhojer | 12.10.2020
 Ufo: Triologie (2003)
Yuuki | 24.09.2020
 Jazz Jackrabbit 2 (1998)
Yuuki | 24.09.2020
 Argo Adventure (1998)
kloki38 | 18.09.2020
 Revolt of Don’s Knights (1996)
kloki38 | 17.09.2020
 World War II GI (GT Select) (1999)
adamhojer | 08.09.2020
 Gods: Lands of Infinity (2006)
adamhojer | 08.09.2020
 Gumboy: Crazy adventures (2006)
Adamhojer | 29.08.2020
 Žhavé léto 3 a půl (2005)

Najnovšie komentáre: (10)  
Arcanum je fantastická hra! Úžasný svet, kopec detailov, väčšinou parádne questy, vynikajúci príbeh, krásna clivá hudba, táto hra je lepšia než prvý Fallout. Osobne si ju ešte nedovolím hodnotiť, nakoľko ju chcem ešte dohrať ako 100% mage. Hrám to p...
Pri Arcanum si vždy ako na prvé spomeniem na tú obrovskosť sveta. Na rozdiel od Falloutov, kde sa putovalo medzi predrobenými lokáciami, v Arcanum ste mohli "pochodovať" po celom svete v izometrickom rozhraní. Aj keď ponúkal možnosť "on-the-map" cest...
Karol | 17.01.2021, 17:27
 Brány Skeldalu
Ah, neviem či som zle inštaloval, ale hra mi pri pokuse prvého spustenia vyhodí:"chýba súbor POPISY.TXT". BTW, inštaloval som aj patch (tiež z tejto stránky DJ-OldGames) EDIT: predpokladám, že je to asi už dávno spomenuté/zdokumentované, ale pre is...
Ringo | 16.01.2021, 16:08
 Brány Skeldalu
2Karol: no já po pravdě na těch hrách uznávám nejvíce tu kombinatoriku a možnost své charaktery nakombinovat tak, že to dáš. Co se týče puzzlů, to je věčná otázka. Protože někdy to logiku dává, jindy je puzzle schválně nelogický a vyláme si zuby ka...
Karol | 16.01.2021, 09:48
 Brány Skeldalu
Ah, a akú primárnu cieľovú skupinu si predstavovali tvorcovia, ak veterán, ako Ringo, mal problémy? Alebo hra bola tvorená na objednávky od menza? Alebo samontí hráči si pýtali vyšší challenge a štúdio len reagovalo na ich dlhodobejšie požiadavky? ...
Ringo | 16.01.2021, 01:18
 Brány Skeldalu
Právě jsem pokořil Brány Skeldalu. Dalo se to utaktizovat, ale musím uznat, že obtížnost byla opravdu pekelná. Souboje ke konci hry teda fest těžké. Co se týče puzzlů, musím přiznat, že jsem se párkrát bez naťuknutí návodem neobešel, pár věcí mi toti...
Dalsi rest dohrany. Takto pred rokmi som prvy krat dokoncil Another World na uplne novej PS4...teraz to iste s Flashbackom na uplne novej PS5. Nahoda? :) Ale k hre, musim povedat ze to bolo trosku ine ako som si myslel. Obtiaznostou hardcore aj na e...
Pre zaujimavost, Homm IV znasal v istych kruhoch besnu kritiku nie len preto ze v hlavnom designerskom time nebol van Caneghen, ale pracovali v nom hlavne zeny. A mnohe fora viedli flamewar, kde hrubo urazali hru s tym, ze 'zenske to pokazili'. Aj ke...
Musim sa priznat, ze ma tiez nelakaju tie vyssie verzie a cely ten prechod do 3D. Vsetko to bolo take jednoliate, kopec particlov a bloomu a presvietenych jednotiek a veci. Velmi zla orientacia aspon podla screenov. Preto ten treti diel planujem zahr...
Najnovšie príspevky v diskusii: (10)  
M&M 8, 9 | Desert Terror som na urovni 28 zvladol za par kôl. Ale zas stráže - jedného zabiť šlo, druhého nie a naháňal ma pot celom Tronheime. Možnosť zabiť NPC sa mi skoro vypomstilo v Yorwicku, keď som omylom zabil tú milú ovečku. (som v nastaveniach zmeni...
M&M 8, 9 | To byla asi nějaká chybka, že se pomíchaly linky, já takový odkaz v tom textu ani nemám. Nakonec mi to nedalo a zkusil jsem ještě prubnout znovu draka. K mému překvapení jsem ho po troše příprav složil během 1,5 minuty :) Zvýšil jsem si tedy level po...
Zhanam herne casopisy Score a Level, popr nejake Gamestar | Nazdar, zhanam starsie casopisy Score a Level, hlavne z obdobia 1997-2005, na doplnenie zbierky. chybaju mi tieto Score 47,48,49 (z roku 1997 a 1998) Score 73,77,78,79,82 (z roku 2000) Score 84-93 (z roku 2001) Levely 12/1997, 1/1998. 1,2,3/2...
M&M 8, 9 | Ten link s "MMIX" navyše som klikol na tejto stránke: https://www.svetmightandmagic.cz/mmix/mmix_cestina.php Skoro úplne dolu, pod textom "počeštěné datové soubory pro Might and Magic 9" A asi som dával "Refresh" (F5), lebo ten čo som sem vložil, u...
M&M 8, 9 | Je klidně možné, že to blokuje (upravuje) nějaký skript, ono pár záhad v té hře pořád je. U výpisu útoku by mělo platit, že to je skutečné způsobené zranění, zkoušel jsem to zrovna před chvilkou u souboje s Foradem a opravdu padl ve chvíli, kdy jsem ...
M&M 8, 9 | Díky za link. A hlavne češtinu, ďalší krôčik hru priblížiť dcéram :D No pozerám že ta púštna potvora má iba 525 životov! To nie je možné, ja som jej spravil snáď 5000 (takticky som okolo hrôzy krúžil aj 30 minút strieľal a vrhal zbrane, a moja NPC ...
M&M 8, 9 | GOG občas češtiny dodatečně přidává, viděl jsem to např. u Blackguards, takže pokud už přidali polštinu, tak se klidně můžeme oficiální češtiny ještě dočkat. Každopádně češtinu si můžeš případně stáhnout u mě (až na pár drobností to překládá vše). Is...
M&M 8, 9 | Škoda tej lokalizácie. GoG práve ma v patch-notes "pridaná poľština", takže poláci sa môžu tešiť z lokalizácie a češi a slováci si ju môžu hľadať po nete (pochybujem že nová generácia ma k dispozícií hard-copy, a konrétne s lokalizáciou, to by už mus...
M&M 8, 9 | GOG a CD Projekt patří do stejné skupiny, ale u té češtiny asi zůstala práva na české pobočce a dneska už to zřejmě nikdo ani nechce řešit. Mám pocit, že se jednou u jedné z her už diskuse vedla, ale nikdo z GOG se k tomu nechtěl vyjadřovat. Temným p...
M&M 8, 9 | Temný průchod? Ten čo máme za úlohu znovuobjaviť pre Kiru? Pred rokmi som v ňom zomieral, teraz tým kosťopsom, kostlivcom a dokonca upírom sa len smejem. Nechápem prečo som vtedy podcenil silu "Turn Undead", teraz skôr mám problém za nimi bežať dosť ...

Najnovšie pridané časopisy a coverdisky: (10/339)
? | 23.12.2020
 Score 48 [132]
Archiarian | 01.12.2020
 GameStar 6/99 [100]
speccy.cz | 20.09.2020
 Fifo 1 [36]
DJ | 18.09.2020
 Excalibur CD 59 [2]
DJ | 14.09.2020
 Score CD 47 [40]
DJ | 14.09.2020
 Score CD 46 [34]
? | 11.09.2020
 Score 47 [132]
DJ | 04.08.2020
 Score CD 45 [38]
DJ | 03.08.2020
 Score CD 44 [32]
DJ | 06.07.2020
 Score CD 43 [28]
Najnovšie pridané diskmagy: (10/95)
DJ | 06.07.2020
 Kelt 8 [48]
DJ | 12.05.2020
 Kelt 7 [64]
DJ | 10.05.2020
 Kelt 4 [44]
DJ | 14.04.2020
 Kelt 3 [42]
DJ | 12.04.2020
 Kelt 2 [53]
DJ | 03.04.2020
 Kelt 1 [43]
DJ | 02.04.2020
 Guru 17 #2/93 [48]
DJ | 02.04.2020
 Guru 16 #1/93 [3]
DJ | 01.04.2020
 Guru 15 #7/92 [43]
DJ | 31.03.2020
 Kelt 6 [46]

Komentáre k obrázkom / stránkam časopisov: (10)
Score 42 | Ten Tone Rebellion ma celkom mile tagy: Fantasy, Puzzle elements, RPG Elements, Real-Time, Sci-Fi / Futuristic Z 1997......
Level 11 (12/95) | "Dluzno take rici, ze Dun Darach byla jedna z prvnich her od slavnych FTL, ano, tech, kteri o dva roky pozdeji stvo...
Richmond | 22.06.2020, 21:23
 Novinky
Excalibur 17 | Možná by stálo za to přidat tento výtisk (stránku) ke hře Betrayl at Krondor. Je tam až pak recneze/návod z novějšího čí...
Score 3 | Podla mna mal Andrew rozpisany uvod na Police Quest 4, ktory sa objavil v nasledujucom cisle, autorom je vsak iny clen r...
Danny | 02.01.2020, 13:33
 Command & Conquer: Red Alert
Excalibur 58 | Tento Excalibur davali dohromady az takovi noname autori, ze zde pro jistotu radeji chybi tiraz. Po vzniku Score ho vube...
Danny | 02.01.2020, 13:26
 Úvodník
Score 12 | Ten uvodnik byl podle vseho vtip, ktery mi ale z tehdejsi (ne)znalosti anglictiny usel a po teto hre jsem se pozdeji pid...
Score 42 | Ten obrazek je z Tone Rebellion....
Score 42 | Dobry postreh, na strane 21 je rovnaky. Otzka znie, ku ktorej hre patri obrazok? :-|...
Score 42 | Ovšem co je to za obrázek u Pacific General?...
Score 42 | https://www.twitch.tv/videos/522096362 - Macaw hra Tlon, inak som o tejto hre ani nevedel, na toto preview zabudol, bol...
Najnovšie obrázky pridané užívateľmi: (11)
Ringo | 16.01.2021, 16:19
 Brány Skeldalu
Jedna z mých postav.
Ringo | 16.01.2021, 16:19
 Brány Skeldalu
Zavěrečný popis událostí.
Ringo | 16.01.2021, 16:18
 Brány Skeldalu
Likviduji 5 zlých mágů a zlo bylo poraženo.
Ringo | 16.01.2021, 16:18
 Brány Skeldalu
Skoro se povedlo vyvolat démona, kterého rychle zabíjím.
Ringo | 16.01.2021, 16:17
 Brány Skeldalu
Vstupuji do místnosti, kde probíhá rituál.
Ringo | 16.01.2021, 16:17
 Brány Skeldalu
Tak tohle, to byli největší parchanti ve hře.
Ringo | 16.01.2021, 16:16
 Brány Skeldalu
Taktická bitva s mnichy
Ringo | 16.01.2021, 16:16
 Brány Skeldalu
Vstup do Skeldalu
Ringo | 16.01.2021, 16:15
 Brány Skeldalu
Labyrint
Ringo | 16.01.2021, 16:14
 Brány Skeldalu
Ohnivý mužík
Ringo | 16.01.2021, 16:14
 Brány Skeldalu
Pavouček


Cyberpunk 2077
 možnosti podpory
🍺 Buy me a beer
 hľadaj v časopisoch
 hľadaj všade
 posledne pridané hry
Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura, 05.01.2021
Santa Clause 3: The Escape Clause, 30.12.2020
Ascendancy, 28.12.2020
Daze Before Christmas, 26.12.2020
Ninja Gaiden, 19.12.2020
Chuck Yeager's Advanced Flight Trainer, 16.12.2020
CyClones, 11.12.2020
In Pursuit of Greed, 08.12.2020
Jungle Book, The, 07.12.2020
Ajax, 06.12.2020
[ viac ]
 diskmagy
 Narsil
 Pařeniště
 KLAN
 PC Engine
 Bonus
 follow / sharing
 štatistiky
 Hry :: 1214
 Prílohy :: 7686
 Komentáre :: 7525
[ viac ]
Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| OldGames | Online Hry | Časopisy | Diskmagy | Zberateľstvo | Diskusné fórum | Galérie obrázkov | Prílohy | PC hry | Mapa stránok | Odkazy | Kontakty |
| RSS-všetko | RSS-hry | RSS České hry | RSS-komentáre | RSS-diskusia | RSS-časopisy | RSS-prílohy | Facebook | Twitter |
 | Divinity: Original Sin | The Bard's Tale | Might & Magic X: Legacy | Legend of Grimrock II | King's Bounty: The Legend | Dune 2000 | Wizardry | DOSBox