Staré hry a časopisy, Retrogaming

 
Staré hry :: DJ OldGames

Téma   Spirit of Adventure: Deník hráča - Klohan

vytvoril: dj, 25.10.2016, 15:23
modifikoval: dj, 18.06.2017, 21:51
O takzvaných nultých dílech nebo spíše předchůdcích slavných herních sérií jsem toho moc nevěděl. O to větší překvapení bylo zjištění, že takového předchůdce má i slavná trilogie Realms of Arkania . A protože mám rád všechno pěkně od začátku, v tomto případě doslova od nuly, tak musí svět Arkanie ještě počkat. Snad nebude čekat mnohem déle, než předpokládám…

Spirit of Adventure

Snili jste někdy o získání přízně bohů? Že budete ušetřeni všeho neštěstí? Dovedete si představit bezstarostný život?
 
Svět Lamarge, který se klenul obrovským kontinentem, kdysi býval požehnaným místem. Obyvatelé neznali žádné zlo. Ovládali magické síly a všechny jejich modlitby byly vyslyšeny.
 
Před tisíci lety se bytosti žijící na Lamarge začali od bohů odvracet. Jak se často stává, když jdou věci příliš dobře, vynořovaly se kacířské myšlenky. Obyvatelé začali věřit, že svěřená magická síla nepramení od bohů, ale z jejich vlastních myslí. Nakonec víra upadala. Nebyly vykonávány žádné další oběti bohům. Jejich existence byla zpochybněna. Největší svatyně kontinentu, hora Melfur, byla v průběhu událostí znesvěcena. Někteří odpadlíci dokonce zneužili Melfur jako obětní místo démonům a temným silám.
 
Bohové rychle odpověděli. Vzali si zpět svoji přízeň. Brzy začala Lamargská kouzla upadat. Bouře a přírodní katastrofy sužovaly celý kontinent, až jej roztrhly na několik částí. Vznikly různě velké ostrovy. Hora Melfur byla zničena. Dřívější svatyně vybuchla ohnivou explozí zanechávajíc obrovský mrak prachu nad celým světem. Přeživší předávali vzpomínky hrozné katastrofy dál budoucím generacím. Nakonec se mrak rozptýlil, vrhajíc kameny a trosky na všechny ostrovy. Déšť kamenů přinesl zkázu, trhajíc zemský povrch v mračna prachu, která později vytvořila usazeniny. V dalších oblastech byl písek vymyt prudkým deštěm. Tvář země byla přetvořena. Ve vzdálené budoucnosti budou kameny spadlé z nebe nalezeny nad i pod zemským povrchem a nazvány runovými. Ačkoli některé z nich byly pohřbeny zemětřeseními, zmizely v trhlinách nebo byly spláchnuty do moře.
 
      
 
V průběhu staletí se populace pomalu rozrůstala. Lidé se snažili získat zpět svůj usedlý život na rozpolceném kontinentu. Věda, kultura a náboženství se znovu staly důležitými pro vznikající civilizaci. Učenci a vědci začali zkoumat historii země. Jejich pozornost se brzy zaměřila na runové kameny a na několik zdánlivě nepřístupných chrámů, které byly objeveny. Znovu a znovu bylo jejich úsilí korunováno úspěchem. Nakonec byly runové kameny rozčleněny do 18 skupin.
 
Byly objeveny další zajímavé přednosti kamenů. První dobrodruh, který vstoupil do starobylého chrámu, vlastnil tři takové kameny. Zřejmě porušil kouzlo chránící svatyně. Od nynějška nebylo žádnému stvoření možné zabránit v přístupu do těchto příbytků. Na základě tohoto pozorování začali učenci s kameny více experimentovat. Vytvořili množství kouzel v chrámech. Ostatní je začali napodobovat a využívali moc kamenů k vlastnímu prospěchu. Mocí kamenů se jejich vlastníci brzy stali respektovanými. Vlastně jejich uznávání nesnížilo ani rozšíření jejich znalostí mezi zlá a prohnaná stvoření, která byla schopna využívat runových kouzel.
 
Také byl zkoumán usazený prach. Vědci vyzkoumali jeho magickou moc, kterou propůjčil těm, kteří se procházeli po jeho měkkém povrchu. Mnoho obyvatel světa Lamarge se narodilo se speciálními dovednostmi, ve kterých se během svého života dále zdokonalovali. Tento dar byl přisuzován magickému prachu. V různých regionech byly zpozorovány odlišné dovednosti i jejich intenzita. Na několika místech byla koncentrace prachu tak vysoká, že se bytostem vyvinula pouze jedna jediná dovednost za celý život. Dovednosti se prokázaly neocenitelnými v boji o přežití a to i přesto, že jejich síla byla menší než ta z runových kamenů.
 
Navzdory úsilí všech studií, samotný Melfur, zdroj magického prachu, runových kamenů a chrámů, se z myslí lidí vytratil. Místo Melfura se runy a jejich moc, kterou poskytovaly jejím vlastníkům, staly ohniskem nového náboženství. Vznikl kult poznání, který se snažil využít sílu chrámu a run k prospěchu lidstva. Melfur a starobylé náboženství bylo zapomenuto nebo ještě hůře bylo stále častěji považováno za zbytečné "mrtvé břemeno bohů". Chrámy považované za artefakty náboženství byly v úctě pouze proto, že v nich mohla být spřádána runová kouzla. Přestože kult poznání používá jejich moc hlavně k prospěchu obyvatelstva, tak se rozmáhá skrze celou zemi nové náboženství. Síla run je zbožňována. Byly vystavěny kláštery pro jejich uctívání a pro posílení myslí věřících a pro další účely poznání. Klášter stojí v každém větším osídlení. Jeho představený je politicky nejdůležitější osobou celé komunity.
 
Netrvalo to dlouho a vynořila se konkurence kultu poznání. Bratrstvo snílků se zaměřuje na obchodování s opitarem. Droga v prášku, jejíž výroba a ingredience jsou známy pouze bratrstvu. Opitar extrémně zvyšuje fyzickou energii. Je návykový už od prvního užití. Narkomané žijí krátce sužováni halucinacemi a ztrátou reality. Každý pátý obyvatel již je závislý. Takový znepokojující vývoj poskytl bratrstvu dostatečnou sílu pro otevřené angažování se v politice. Struktura společnosti je ohrožena kriminalitou a ztrátou morálních hodnot. Ani kult poznání není schopný zvládnout situaci. Věci jsou den co den jen horší. Kult poznání již nemůže déle úspěšně usilovat o stabilizaci.
 
Může být svět Lamarge ještě zachráněn?
 
Hry súvisiace s touto témou (1)


Počet príspevkov : 11 / 61
Zoradené   
 zobrazených: 11 [ 51-61/61 ]   «predchádzajúce 01 nasledujúce»
Klohan Klohan   | Magie #1 ~ denník hráča 12.12.2016, 21:41:46     Odpovedať   edit   delete
Objevením prvního chrámu se otvírá možnost využívání magie. Do této chvíle, vše co znám je jen teorie. Celé kouzlení má fungovat tak, že se právě v chrámech postavy kouzla naučí, spíše zapamatují. Jenomže chrámy se nenachází ve městech. Jsou to ukryté stavby někde v divočině. Používám množné číslo, protože jsem přesvědčený o existenci dalších chrámů. V chrámu je pouze jedna jediná místnost, ve které stojí kamenný oltář se třemi důlky.


Magické mámení

K naučení kouzla jsou potřebné už jen další dvě věci. Jednak musíte znát formuli kouzla, jednak musíte mít ty správné runy. Každá taková kouzelná formule se skládá ze tří run. Jediný způsob jak získat kouzla je dotazováním se na ně u různých postav. Teda to není asi úplně pravda, ale zatím jsem jinak žádné kouzlo nezískal. Jediní kdo se zatím o tyto informace podělili, byli mág Barkas a ranhojič Ifthep. V dalších městech se snad najdou další. Je nutné se ptát klíčovým slovem SPELL a to i opakovaně. Zatím se mi takto povedlo získat již několik kouzel. Když se vrátím do Mooncity, tak se občas na kouzla přeptám a občas nějaké nové získám. Možná to souvisí s úrovní postav. Čím jsou hrdinové na vyšší úrovni, tím jsou postavy ve městě ochotné sdělit více kouzel.


První získané kouzlo

Potom k naučení kouzla stačí v přesném pořadí vyskládat runy do jednotlivých důlků a kouzelník si kouzlo zapamatuje. Bohužel tohle všechno je zatím opravdu jen teorie. Zatím jsem neseslal ani jedno kouzlo. Prostě nevlastním ty správné runy. Ono s těmi runami je to velká potíž. Celkově jich existuje osmnáct. Každý hrdina může nést pouze čtyři. To nám dává dohromady dvacet čtyři run pro celou skupinu. Jenomže například pro naučení kouzla světla je potřeba tu samou runu vlastnit ve třech exemplářích. Nestačí ji vlastnit pouze jednou! A protože na začátku dostal každý hrdina do vínku právě jednu runu, každý jinou, tak jich vlastním šest. Jenomže z kouzelných formulí, které znám nejsem schopný z těchto šesti sestavit ani jedno kouzlo. Zatím nevím, jak přesně další runy získám. Možná v nějakém dalším městě potkám nějakou postavu, která mi třeba runy prodá. Spíše je ale najdu v nějakém podzemí nebo zůstanou po nějakém souboji.

K magii se určitě ještě vrátím, hned jak úspěšně sešlu první kouzlo.
Priloha Prílohy
Klohan_0031_soa_RuneTemple.png Klohan_soa_Spell_Light.png
Klohan Klohan   | Wilderness #2 ~ denník hráča 10.12.2016, 09:59:54     Odpovedať   edit   delete
S plnými batohy jídla (přes tři sta jednotek) jsem se vrhl na dokončení průzkumu východního pobřeží. Jižně pod Turmalinem jsou bažiny, kterými je obtížné se brodit, ale mnohem horší jsou setkání s místními příšerami. S jednou takovou skupinkou jsem přišel k takové újmě, že jsem rozhodl vrátit zpátky do Mooncity, aby mě místní ranhojič dal do pořádku. Píši skupinka, ale byly pouze dva! Vzal jsem to přes lesík, který leží kousek východně od Turmalinu a ejhle objevil jsem hrad Attic.


V bažinách není bezpečno

Attic
Tohle místo určitě ještě několikrát navštívím, protože tady povyšují hrdiny na další úroveň. K získání druhé úrovně bylo potřeba získat 1000 zkušenostních bodů a to jsem splňoval. Kupodivu bylo povýšení zadarmo! Všichni získali body zdraví, mentální síly a many. Někteří se naučili i novou dovednost.


Hrad Attic

Potulování
Zkušenosti z jihovýchodní části mapy ukázaly jak slabá je moje skupina. Skoro každý souboj mohl být fatální. To mě donutilo jen tak k letmému potulování se v okolí Mooncity. Ale i tak to bylo místy hodně drsné a nejednou zaplatil některý z dobrodruhů svým životem. Naštěstí ranhojič Ifthep si s tímto umí hravě poradit. Dokonce požaduje za oživení jen 200 zlatých, což je dobrá cena. Nakonec jsem se rozhodl dobít krystal, který zobrazuje mapu světa. Jedinou cestou bylo získat peníze ze soubojů ve městě. Souboje v divočině jsou příliš nebezpečné. Mnohem více zlata dám za léčení, než které získám po bitvě. Podstupování různých soubojů ukázalo jako nejvýhodnější protivníky trpaslíky, protože po nich zůstalo vždy hodně zlaťáků. Nakonec jsem z příšer vymlátil dostatek zlata a tak jsem rychle běžel za mágem dobít krystal. Vzal si necelých 3000 zlaťáků, ale krystal mám plně nabitý.

Zklamání bylo obrovské. Místo očekávané polohy města Elfrad se mapa vůbec nezměnila. Aspoň mám krystal nabitý a nebudu to muset dlouho řešit. Zdá se, že během putování po mapě se postupně vybíjí. Pokud by se úplně vybil, tak by cestování nebylo možné. Když už jsem u toho cestování, tak to že jsem šel zpočátku na východ je vlastně celkem logické. Nevědomky jsem tam byl směřován, protože souboje jsou tímto směrem citelně jednodušší. A tak objevení hradu Attic bylo vlastně předpovězeno.

Chvíli jsem se ještě toulal městem a nečekaně potkal Brendona. Do této doby jsem ho nikdy nepotkal. Vypadalo to, že se od něj nic nového nedozvím, ale přece jen se nakonec zmínil o Seganově věži. Zmínil je hodně mírně napsáno, přímo o ní básnil. Prý je to legendární místo, plné pokladů. A určitě bude plná nástrah a nebezpečných příšer.


Náhodný kolemjdoucí

Rune temple
Sebevědomě (hrdinové jsou již na třetí úrovni) jsem se pustil do prohledávání pouště severně od Mooncity s cílem proniknout i dále na východ. A uprostřed pouště, v jakési oáze, jsem objevil první chrám. To musí být to místo, kde budu schopný naučit své mágy získaným kouzlům. To by mě mohlo v soubojích posunout výrazně vpřed. Plný naděje jsem vstoupil.


Chrám čeká na své objevení
Priloha Prílohy
Klohan_0032_soa_WaterGhost.png Klohan_0027_soa_CastleOfAttic.png Klohan_0029_soa_Brendon.png Klohan_0030_soa_RuneTempleEnter.png
Klohan Klohan   | Wilderness #1 ~ denník hráča 07.12.2016, 21:00:00     Odpovedať   edit   delete
Ve městě už nebylo do čeho píchnout a získávat peníze ze soubojů, abych mohl dobít krystal, by bylo na dlouho. Jedinou možností bylo vyrazit mimo město, do divočiny. Při pohledu na zobrazenou mapu jsem se rozhodl jít na západ. Neměl jsem k tomu žádný důvod, ale přišlo mi to jako nejjednodušší cesta. Při putování divočinou mě přepadlo několik skupinek goblinů. Co jsem ovšem podcenil, byl nedostatek jídla. Měl jsem s sebou 60 balíčků, ale než jsem objevil další město, spíše vesnici, tak jsem měl o polovinu jídla méně. V divočině je asi velký hlad. Pokud jídlo dojde, tak začnou všichni hladovět a nakonec je dostihne nemilosrdná smrt.


Mapa světa

Turmalin
Hned v první chatrči se na mě vrhl Brinus, který byl úplně šílený. Zbyl po něm jakýsi náramek, který jsem si přivlastnil. Po chvíli jsem navštívil Armana, otce Brinuse. Vyprávěl mi smutný příběh svého syna, kterého pohltilo zlo. Raději jsem pomlčel o jeho konci, ke kterému jsem výrazně přispěl. Pak mě místní starosta požádal o pomoc se zabitím Brinuse. Jako důkaz chce přinést jeho náramek, který mu patří. Vytáhl jsem náramek a hned ho předal. Starosta mi nabídl odměnu. Mohl jsem si vybrat kuši, tři drahokamy, jídlo nebo 500 zlaťáků. Vzal jsem si zlato. Ještě jsem potkal Armana, bratra Brinuse, a jakéhosi dobrodruha, který mi vyprávěl o velmi nebezpečném místě, Rialdově hradu. Jeho tři přátelé tam našli smrt.


Sirotek

Znovu v Mooncity
Nedostatek jídla mě donutil vrátit se nejkratší cestou zpátky do Mooncity. Doufal jsem, že v Turmalinu nějaké jídlo koupím, ale bohužel tam nemají jediný obchod. Asi jsem si měl od starosty vzít raději jídlo, ale zlato je zlato. Úplně jsem to nestihl a trošku hladověl. Je zvláštní, že ve městě už není jídlo potřeba a tak vůbec neubývá. Našel jsem obchod, jenže bylo zavřeno. A bude zavřeno celý víkend. Sakra je teprve sobota ráno. Začal jsem se bezcílně potulovat městem, ale čas se neskutečně vlekl. Přemýšlel jsem se jak ho urychlit. Nikde se nedá odpočívat nebo jinak přečkat. Nakonec jsem našel klávesovou zkratku [Ctrl] + [S]. Ta způsobuje prohledání místa. Každé takové prohledání trvá přesně 10 minut. Takto se dá rychle posunout v čase dopředu. Každopádně hledat se dá všude možně, třeba i v chatrčích. Hlavně ale po soubojích, což mě překvapilo. Snad jsem v dosavadním průběhu takto něco nepromeškal. Ale i když jsem od této chvíle zkoušel hledat při každé příležitosti, tak jsem zatím nikdy nic nenašel. Asi mám smůlu, ale spíše to bude k ničemu a prostě autoři tuhle fičuru nedotáhli.
Priloha Prílohy
Klohan_0021_soa_Wilderness.png Klohan_Map_Turmalin.jpg Klohan_0025_soa_ArmansSon.png
Klohan Klohan   | Mooncity – souhrn ~ denník hráča 06.12.2016, 18:24:44     Odpovedať   edit   delete
Město Mooncity mám kompletně zmapováno. Nic překvapivého se v něm nenachází. Zaujaly mě obchody. Každý z nich nabízí absolutně odlišné zboží. Zatímco v jednom jsou jen zbraně, tak v jiném je jen brnění. V dalším jsou magické věci, především lahvičky se zdravím a v posledním jsou nejkupovanějším artiklem balíčky jídla. To hospody jsou všechny stereotypně stejné. Našel jsem jich pět (jedna je zavřená, dokud se nenajde nový hospodský). Zatím největším tajemstvím je cech zlodějů. Těžko říct jestli je to jen nedodělaný pokus o nějaký úkol nebo v budoucnu z toho něco bude. Ale je to tak nějak v duchu celé hry. Vždycky mám pocit, že se hra už už rozjíždí a ono nic. Zábavou bylo ptát se různých postav na různá slova vysledovaná z manuálu nebo rozhovorů ve hře. Každá postava odpovídala jen na některá z nich, ale dohromady to dává představu co dál, i když dost mlhavou. Občasným zpestřením jsou náhodné souboje, kterých ale není mnoho. Zatím trpím nedostatkem zlaťáků a ani zkušeností jsem moc nezískal a to jsem ze soubojů vůbec neutíkal!
Priloha Prílohy
Klohan_Map_MoonCity.jpg
Klohan Klohan   | SoA 06.12.2016, 11:55:41     Odpovedať   edit   delete
Zobraziť Odpoveď na príspevok od DJ:
Věřím, že jsi přestal hrát, protože už tě to nebavilo. Pokud to bylo kvůli nějakému zákysu, tak mě to potká asi taky :-(. Zatím mi celkem chybí nějaký pádný důvod proč hrát dál a spíš se zatím bavím mapováním a zkoušením různých slov během rozhovorů. Mooncity mám už taky za sebou. Teď se vydám do divočiny. Podle manuálu a toho mála co jsem se dozvěděl ve hře, mám jasnou představu jak kouzla fungují. Zatím jsem ale ani jedno neseslal, takže je to jen v teoretické rovině. Snad si nějaké to kouzlení užiji a určitě o tom poreferuji.
DJ DJ   | SoA 06.12.2016, 08:03:04     Odpovedať   edit   delete
U mna bola toto jedna z mala hier co som nebol schopny dalej hrat, takze drzim palce.
Mal som zmapovane Mooncity aj dalsie dve mesta, nasiel som kamenny oltar aj dungeon. Kuzla netusim ako funguju nezakuzlil som nic, preto ak v tom budes mat jasno nieco podrobnejsie o nich napis.
Klohan Klohan   | Mooncity #4 ~ denník hráča 04.12.2016, 21:01:25     Odpovedať   edit   delete
Cestou k neprozkoumaným částem města jsem potkal Corbryna, který mi znovu nabídl svoji knihu, abych došel poznání. Chtěl za ni pořád 500 zlatých, které jsem zrovna měl, tak jsem se nechal ukecat a knihu koupil. Corbryn hned zmizel, což bylo podezřelé. Hned jsem knihu otevřel. Zatracený podvodník, co to jsou za klikyháky. No počkej, až tě znovu potkám. Zklamání jsem utopil v alkoholu v další nalezené hospodě. Nabídka všech hospod je stejná. I hospodští vedou pořád stejné řeči. Mezitím padla na město tma, což mě přivedlo k jednoduché otázce – Jak zjistím kolik je hodin? O to víc mě to začalo zajímat, když obchody mají otevřeno až od osmé hodiny ranní. Vzpomněl jsem si na vševědoucího Yakku. Ten mě naštěstí přivítal i v noci. Stačilo se ho zeptat na čas a ochotně sdělil hodinu i den.

Na ulici mě oslovila Grishna. Zdá se, že její jedinou obživou je prodávání drog kolemjdoucím. Snažila se mi jednu dávku Opitaru taky prodat a možná bych to i vyzkoušel, ale 1000 zlaťáků je trochu moc. Však ji určitě nevidím naposledy.


Možná někdy příště

Pak jsem znovu potkal toho všiváka Corbryna. Prý je kniha naprosto v pořádku. Nemůže za to, že neumím číst hieroglyfy. Nechal jsem ho být, sice mi to měl říct, ale je to obchodník a je to moje chyba, že jsem si nejdříve zboží neprohlédl. Ukazuje se, že postavy můžou ovládat i různé jazyky. Zatím všichni znají pouze lidskou řeč. Musím najít někoho, kdo mě naučí ty hieroglyfy číst.

Na konci jedné zapadlé uličky sídlí další vykuk. Místní jasnovidec, kterému říkají Neriglissar. Hned mi udělal nabídku. Za 330 zlatých mi prozradí budoucnost. Jsem švorc, tak jsem jen mávl rukou a šel pryč.


Budoucnost je růžová

Poslední zastávkou byl cech zlodějů. Ti se ale se mnou nechtěli vůbec bavit a pěkně rychle mě vypakovali. Cestou jsem ale získal ze soubojů pár zlaťáků, tak jsem se vydal za jasnovidcem pro tu předpovězenou budoucnost. Dokonce mi slevil a chtěl jen 294 zlatých. Moc jsem mu nedůvěřoval, ale co už, musím zkusit všechno. Samozřejmě z něho vypadla pěkná blbost. Jeho věštba zněla asi nějak takto - ten kdo se nevrhá do nebezpečí, ukouše se nudou. Doslova rada nad zlato.


Moc příjemně mě nevítají

Radši jsem šel navštívit mága Barkase. Dozvěděl jsem se něco o Elfradu. Sice mi neprozradil nic konkrétního, ale pokud si u něj plně nabiju krystal, tak město uvidím na mapě. Krystal budu muset stejně dobít, tak proč ne. Jenže chce skoro 3000 zlaťáků. To je úplně mimo mé možnosti. No půjdu to spláchnout do hospody. Aha ve středu jsou v celém městě hospody zavřené.
Priloha Prílohy
Klohan_0016_soa_Grishna.png Klohan_0017_soa_Neriglissar.png Klohan_0018_soa_GuildOfThieves.png
Klohan Klohan   | Mooncity #3 ~ denník hráča 01.12.2016, 19:11:35     Odpovedať   edit   delete
V jihozápadní části města jsou stejně nepříjemní obyvatelé jako všude jinde. Alespoň jsem narazil na první obchod a koupil Divě nový luk a deset šípů. První střelná zbraň ve skupině. Při soubojích můžou útočit pouze první tři postavy, takže ti vzadu se celkem nudí, protože zatím neumím kouzlit. Pomocí luku je konečně zapojím do boje. Vlastně je tady ještě možnost útočit mentální silou, kterou disponují některé postavy. Když se útok podaří, tak je to slušná rána. Ale mentální síla není nekonečná. Je ji však možné obnovovat u ranhojiče Ifthepa. Druhý obchod byl nedaleko a byla v něm úplně jiná nabídka zboží. Zatímco v prvním se vše točilo kolem zbraní, tak tady mají v nabídce především jídlo, pochodně a boty. Nekoupil jsem nic, protože zlaťáků mám málo, ale určitě se sem vrátím hlavně pro jídlo.


Copak nabízíte

Další průzkum byl ubíjející a tak jsem byl rád za další hospodu, ve které jsem se trochu rozšoupl a objednal si whisky. Hospodský beze studu chtěl 30 zlaťáků, které jsem mu neochotně vysázel na stůl. Takto posilněn jsem prozkoumal zbytek této části města. Neočekával jsem nic zajímavého, ale v jedné chatrči jsem na narazil na Yakku. Starého elfa (je mu něco přes 300), který už něco zažil. Hned jsem se dal s ním do řeči. Kromě obvyklých řečiček se zmínil o městě Elfrad, které leží někde na severním pobřeží. Když jsem ho blíže vyptával na citlivější věci kolem šíření drog a jejich kultu, tak mi jen suše odvětil otázkou - "Kdo je starosta ve městě Elfrad?". Prý odpověď na tuto otázku bude pro něj dostatečným důkazem, že se nebaví s nějakým zelenáčem. Prozatím nechám Yakku být a pokusím se zjistit o městě Elfrad více informací od ostatních obyvatel.


Vševědoucí Yakka

Potuloval jsem se městem a vyhledával různé potyčky, abych zocelil své postavy. Ukazuje se, že některé potvory nemají rády útoky mentální silou a naopak některé jsou snad proti těmto útokům úplně odolné. Zatím nejodolnější jsou pavouci. Navíc mě doslova otravují svým jedem. Ale nejnebezpečnější jsou setkání s mágy a čarodějnicemi. Souboje většinou končí četnými zraněními a očarováními. Ale se vším si umí poradit místní ranhojič. Jistěže si za všechno nechá dobře zaplatit. I proto mám souboje s lidskými protivníky nejraději, protože po boji najdu i více zlaťáků.


Nepříjemní pavouci

A když už jsem byl u Ifthepa, tak jsem se ho rovnou zkusil zeptat na nějaké nové kouzlo. A uspěl jsem. Prozradil mi kouzlo, které vyléčí celou skupinu. Nezbývá než se vrhnout na poslední, severozápadní část města. Snad se dozvím nějakou cennou radu.
Priloha Prílohy
Klohan_0012_soa_Shop.png Klohan_0013_soa_YakkaDeepshaved.png Klohan_0014_soa_Fight_SkullSpiders.png
Klohan Klohan   | Mooncity #2 ~ denník hráča 29.11.2016, 21:47:09     Odpovedať   edit   delete
Pokračoval jsem průzkumem severovýchodní částí města. Orientaci usnadňují názvy ulic a různých lokalit. To co celé mapování znepříjemňuje, jak to nazvat, je zvláštní mezičtvereček. Nejlepší je to vidět na vlastní oči, ale pokud chcete vstoupit do chatrče, tak mezi skupinou a ní je ještě jeden čtvereček, který tam vlastně z hlediska kreslení mapy není. Jediný význam, který to má je detailnější vykreslení prostředí. Z dálky je každá chatrč stejná, ale přistoupením blíže se vykreslí budova detailně a je tak poznat, že se jedná třeba o hospodu. Chvilku mě to mátlo, ale pak jsem si zvykl a prostě to tak je.

Obyvatelé města nejsou z mých návštěv nějak zvlášť nadšeni. Vlastně jsou všichni dost nepříjemní a vůbec se se mnou nechtějí bavit. Ti slušnější jen odseknou, ti méně slušní mě posílají do patřičných míst. Takže jen slepě procházím chatrče jednu po druhé a zaznamenávám do mapy. Jediné zpestření bylo nalezení další, bohužel zavřené, hospody. Jak se zdá hospody nejsou otevřené nonstop. V noci se sem zkusím vrátit.


Jeden z těch slušnějších obyvatel

To v jihovýchodní části jsem už konečně narazil na domorodce, který byl ochotný se se mnou bavit. Jednalo se o mága Barkase, který umí dobíjet magickou silou krystaly. Samozřejmě za patřičný finanční obnos. Zatím vlastním pouze krystal, který je schopný zobrazovat mapu světa Lamarge. Vlastnictví krystalu je nezbytné pro pohyb v divočině, mimo město. Mág, jak už to tak bývá, byl dost samolibý. Z meziřeči jsem pochopil, že chová jakousi náklonost k paní Roweně. Nakonec nejzajímavější byla dvě kouzla, která mě naučil. Nejdříve prozradil jen kouzlo pro vyčarování světla. Byl jsem ovšem neodbytný a neustálým dotazováním jsem z něho vypáčil i druhé kouzlo, jakýsi magický paprsek. Bohužel zatím kouzla nevyužiji, protože si je nejdříve musí mágové zapamatovat. To lze pouze u oltáře v chrámu. Zatím ale nevím, kde jej hledat.


Mág z Mooncity

Po chvíli bloudění jsem narazil na chatrč, kterou obývá místní ranhojič, který si říká Ifthep. Z něj jsem žádnou kloudnou informaci prozatím nedostal. Alespoň jsem mu nechal vydělat a všechny vyléčil. Nakonec i on mi prozradil jedno kouzlo. Sice ho zatím neumím vykouzlit, ale až to přijde, tak budou mágové schopni léčit. Zbytek této části města už nabídl jen nevrlé obyvatelstvo a tak jsem se raději vydal západním směrem hledat další indicie.


Ranhojičova chatrč

JA nebo YES
Celkem obavy jsem měl a pořád mám z německého jazyka, který by byl nepřekonatelnou překážkou. Obavy jsou celkem na místě, protože hra je německého původu a občas je to znát, ale zatím to nemá zásadní vliv na průběh. Doufám, že to tak bude i nadále. Zatím jediné setkání s německým jazykem je při potvrzování voleb. Místo klávesy [Y] je třeba stisknout klávesu [J]. Klávesa [N] je společná pro oba jazyky :-).

Ale jazykové zmatky jsou nejzajímavější při sledování intra. Spustil jsem si hru i na Amize. Verze pro Amigu je pouze v němčině, ale intro je celé v angličtině! Zbytek hry už je normálně německý. Pro jistou v PC verzi, kterou mám v angličtině, se raději vůbec žádné texty neobjevují, protože je celé intro o tuto pasáž zkráceno. Takže určitě má smysl se na něj na Amize nebo Atari ST podívat. Kdo se pak v tom má vyznat.
Priloha Prílohy
Klohan_0006_soa_Citizens.png Klohan_0007_soa_Barkas.png Klohan_0010_soa_Ifthep.png
Klohan Klohan   | Mooncity #1 ~ denník hráča 27.11.2016, 19:25:37     Odpovedať   edit   delete
Ještě než jsem vyrazil do města, oslovila mě Rowena, představitelka města. Je si moc dobře vědoma v jakém ohrožení je svět Lamarge a proto mě požádala, abych zastavil šíření drogy nazývané Opitar. Vůdce kultu šířícího tuto zkázu, prý si říká Dreammaster, musí zemřít. Dokonce jsem dostal nějaké základní vybavení, kterým jsem hned vybavil své dobrodruhy. Nejednalo se o nic cenného, ale alespoň nebudu muset pobíhat po městě s holýma rukama.


Už jsme si všechno řekli

Hned na druhém kroku mě přepadli. První souboj překvapivě dopadl dobře. Nějaký ten škrábanec si bojovníci odnesli, ale nic vážného. Souboj probíhá na kola, ale pouze textově. Nejdříve se udělí všem příkazy a pak se spustí první kolo a tak pořád dokola, dokud nejsou všichni mrtví. V dalších kolech už se nemusí příkazy znovu zadávat, ale stačí kompletně opakovat předchozí volby. Hodně to urychlí průběh boje.


První zářez

První krůčky vedly na jih. Celou dobu jsem si lámal hlavu nad tím, proč si myslím, že jdu na jih. Žádný ukazatel směru jsem nikde neobjevil. Strávil jsem nad tím dost času, ale nakonec jsem objevil v manuálu zmínku o magické dovednosti, která zobrazuje kompas. Bohužel žádná z mých postav tuto dovednost neovládá. Musel jsem se vrátit do klášteru a vytvořit novou postavu. Snad až na stý pokus se vygenerovala postava s požadovanou dovedností, ale s otřesnými statistikami. No nic, složení skupiny již měnit nebudu. Ale na chvilku jsem novou postavu naverboval a zjistil krutou pravdu. Nebyl to jih, ale samozřejmě sever. Sakra, celé dosavadní mapování je v háji.

Kromě občasných soubojů jsem narazil i na jedno přátelské setkání s postavou říkající si Corbryn. Trošku podivín je tenhle ten týpek. Z meziřeči jsem pochopil, že nabízí knihu, kterou nazývá "Monas hieroglyphica", ale chce za ni 500 zlatých. Ač jsem na knihu zvědavý, tak jsem musel nabídku odmítnout, protože tolik zlaťáků je zatím mimo mé možnosti. Při postupném průzkumu severní části města jsem Corbryna potkal ještě několikrát. Až budu mít patřičný obnos, tak knihu určitě zakoupím.


Tu knihu musím mít

Kousek pod klášterem jsem objevil první hospodu, ale kvůli hledání nového hospodského je zavřená. Kousek severně, v hospodě Skeleton Crew, již otevřeno bylo. Objednal jsem si nějaké pití a pustil se do řeči s hospodským. Vypadlo z něj, že paní Rowena po nocích ráda obráží hospody. Dost se u toho smál, tak si možná ze mě utahoval.


Áááá hospoda a otevřená

Celá komunikace je závislá na slovech, která se musí během rozhovoru zadávat. Takže bude důležité vytvářet seznam těchto klíčových slov a každého řádně prokecnout.
Priloha Prílohy
Klohan_0001_soa_Rowena-welcome.png Klohan_0002_soa_FirstFight.png Klohan_0005_soa_Corbryn.png Klohan_0004_soa_SkeletonCrew.png
Klohan Klohan   | Vytváření skupiny ~ denník hráča 25.10.2016, 16:15:21     Odpovedať   edit   delete
Začínám v klášteru a prvním úkolem je stvořit šest odvážlivců. Nabízí se pouze čtyři třídy. Standardně bojovník, mág, kněz a méně tradičně i samuraj. Vlastně lze vybírat z osmi tříd, protože každá postava může být i ženského rodu. Mezi ženou a mužem nemá být žádný rozdíl. No, v rámci rovnoprávnosti, jsem stvořil tři muže a tři ženy.


Šestice vyvolených

Výběrem jedné ze čtyř ras (Odinary, Tidician, Dyce a Allany) se narolují všechny ostatní dovednosti. Nikde jsem se nedozvěděl maxima hodnot. Ani jsem se nesnažil o nějaké božské hodnoty a nezkoušel opakovaně rolovat. Uvidíme, jak postavy obstojí při soubojích. Vedle klasický bodů životních a magických jsou i body jakési mentální síly. Pokud postava dostane zásah mentálním útokem a její body klesnou na nulu, tak zemře. Zbývají už jen standardní dovednosti síla, obratnost, inteligence a charisma. Je zvláštní jak nízké hodnoty jsem v některých dovednostech obdržel. Vlastně nakonec ještě postava obdrží nějaké zlaťáky a jednu magickou dovednost.
Priloha Prílohy
Klohan_SOA-skupina.jpg
 zobrazených: 11 [ 51-61/61 ]   «predchádzajúce 01 nasledujúce»

Vaporum: Lockdown
 možnosti podpory
 hľadaj v časopisoch
 hľadaj všade
 posledne pridané hry
Outpost, 17.09.2020
Tears, 14.09.2020
Manhunter: New York, 31.08.2020
The Operative: No One Lives Forever, 16.07.2020
The Godfather: The Action Game, 07.07.2020
Mafia: The City of Lost Heaven, 26.05.2020
Ogre King, The, 07.05.2020
Blue Ice, 26.03.2020
Plan 9 From Outer Space, 25.02.2020
Blade Runner, 17.12.2019
[ viac ]
 diskmagy
 Narsil
 Pařeniště
 KLAN
 PC Engine
 Bonus
 follow / sharing
 štatistiky
 Hry :: 1168
 Prílohy :: 7855
 Komentáre :: 7448
[ viac ]
Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| OldGames | Online Hry | Časopisy | Diskmagy | Zberateľstvo | Diskusné fórum | Galérie obrázkov | Prílohy | PC hry | Mapa stránok | Odkazy | Kontakty |
| RSS-všetko | RSS-hry | RSS České hry | RSS-komentáre | RSS-diskusia | RSS-časopisy | RSS-prílohy | Facebook | Twitter |
 | Divinity: Original Sin | The Bard's Tale | Might & Magic X: Legacy | Legend of Grimrock II | King's Bounty: The Legend | Dune 2000 | Wizardry | DOSBox