Ultima V: Warriors of Destiny - Denník hráča

 
DJ OldGames
Discussion | « Back to Topics  

Theme   Ultima V: Warriors of Destiny - Denník hráča

created by: dj, 08.10.2020, 08:13
modified by: dj, 08.10.2020, 08:29
Muž nespokojený s lidstvem a jeho chováním na Zemi přemýšlí na procházce lesem o lepším světě, když jeho pozornost upoutá zvláštní medailon ležící na podivné mýtině obrostlé duby. Medailon zvedne, ten se rozzáří a na mýtině se objeví nějaký portál. Muž do něj vstupuje a rázem se ocitá ve zcela jiném světě. Jeho zjevení překvapí místního obyvatele, kácejícího stromy a ten se v tomto šoku zraní sekyrou. Překvapivě si však zranění zhojí nějakou nadpřirozenou silou, představí se jako Shamino a jme se vyslýchat cizince, jak se zde objevil a odkud pochází. Když mu muž odvětí, že je z Cambridge z Britských ostrovů, pojmenuje jej místní muž Britishem...

Ultima V: Warriors of Destiny

Po té jej seznamuje s místním světem, po kterém pak British postupně cestuje a nachází další dva lidi, s kterými se spřátelí, s Bardem Iolem a rytířem Duprem. Jelikož British prokazuje značné znalosti a schopnosti, stává se postupně během svých cest po mnoha městských státech věhlasným. Postupně se vypracovává v přirozeného lídra, kterého si postupně města volí za svého vůdčího představitele, až jej nakonec zvolí Lordem Britishem, sjednotitelem země zvané Sosarie. 
 
Po té však byla Sosarie za jeho vlády ve třech obdobích vystavena velkému nebezpečí ze strany zlého čaroděje Mondaina. V Sosarii se ale objevil cizinec se schopnostmi a silou Mondaina porazit, který tak Lordu Britishovi pomohl zemi zachránit. Shodou okolností pocházel ze stejného světa, jako Lord British. V dalších dvou případech už volal Lord British hrdinu automaticky, pomocí portálu. Sosarii se opět povedlo zachránit, sjednotit a nakonec byla pojmenována jako Britannia. 
 
Lord British pak pozval svého hrdinu, aby splnil úkoly ve jménu osmi cností a stal se tak vzorem pro lid, jejich ochráncem a Avatarem. 
Po té, co se popasoval Avatar se všemi osmi ctnostmi (Virtues) a stal se legendárním hrdinou, který byl Lordem Britishem pozván ze stejně cizího vzdáleného světa, z jakého kdysi přišel on sám (ano, jedná se o ten náš svět, zatímco Britannia je svět alternativní a přesouvá se do něj pomocí magického portálu), mohla se Britannie těšit poklidnému období s vidinou Avatara, který by ji v případě nesnází přišel ze vzdáleného světa na pomoc. 
 

Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction
Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction Ultima 5 - Introduction

 

Návrat do Britannie

Jedné noci se z lehkého spánku probouzím a v měsíční záři vidím, jak se zhmotňuje pentagram. Naposledy jsem tento symbol viděl, když mě volali z Britannie na pomoc.  Vypadá to, že Britannia je tedy opět v nesnázích a pokouší se mě přivolat staří známí. Pentagram se nakonec zhmotní v medailon, který beru do rukou. Vezmu si také svůj symbol Avatara - kříž a vydávám se tedy do lesa na mýtinu s kruhem z kamení, kde se vždycky objeví v takovýchto momentech portál. Jenže čekám marně, portál ne ne a ne objevit, zatímco medailon jakoby se hrou světel zmítal voláním o pomoc.  Nakonec se však portál přeci jen objevuje a vtahuje mě dovnitř. Ocitám se na mýtině ve své klasické zbroji Avatara, kde mě přivítá Shamino a vystrašeně mi vypráví, jak se mě marně pokoušejí už nějakou dobu přivolat, jakoby něco rušilo signály portálů. Ale s vypětím všech sil se to nakonec podařilo. 
Jenže na kraji lesa se najednou objevují děsivé postavy v kápích a střílí na Shamina blesk. Hlavní sílu blesku se mi povede mečem odrazit a zpětný odraz blesku postavy v kápích zažene.  
Shamino je však zraněn. Poví mi, že jsou to Shadow Lordi, šířící teror v Britannii. Pomáhám Shaminovi na nohy a podpírám jej, zatímco mě navádí k nedaleké chatrči. Chatrči, kde bydlí starý přítel Iolo. Ten mi vypráví smutný příběh o zmizení Lorda Britishe, nastolení nové vlády, která pomocí někdejších ctností plné míru a lásky, zajišťujících blahobyt v zemi, naopak šíří teror vynucováním těchto ctností pomocí vydírání, násilí a také vražd v podobě poprav. 
 
A tady začíná má pouť....
~ Ringo
Games (1)


Comments: 16
Sort by
Ringo Ringo   | Hrad Lorda Britishe 08.11.2020, 21:12:21     Reply   edit  delete 
Castle of Lord British:

Stráže se se mnou nebaví, ale šašek u brány je celkem výřečný. Jmenuje se Chuckles.
Uvítá mě v hradě zmizelého Lorda Britishe a jeho věrného šaška Chucklese the Bumble.
V hradě mě čeká rozcestí a já se vydávám na západ. Dojdu do místní hospůdky. Hraje tady na loutnu bnějaký bard. Dám se s ním do řeči. Jmenuje se Alistair. Povídá mi o tom, jak se časy změnily k horšímu.
Dále je v hospodě Stephen, šéfkuchař.
Vydám se do východní části směrem od brány. Je zde konírna. Zde je Treanna, která se o ně stará. Je ráda, že mě opět vidí, asi se známe. Zeptá se mě, jaký druh koní je pro mě nejoblíbenější. Odpovím Valoran. S odpovědí je zjevně spokojená a ptá se, zda něco vím o mluvícím koni. Nějaký mág jméněm Bandaii z vesničky Paws o jednom ví, ale nemůže si vzpomenout na jeho jméno.
Od stáje se vydám chodbou na sever. Jsou tu nějaké pokoje, v jednom najdu několik brnění Ring mail, Scale mail, Cloth Armor, a leather Armour. Solidní výbavička.
Tímto bych měl projité přízemí hradu. Nyní lze pomocí věží sejít buď do podzemní části a nebo do prvního patra. Vydám se tedy do prvního patra.
Zde je obrovská hodovní místnost. Jsem zde zrovna v poledne, takže tady na polední pauze hoduje většina stráží.
Povykládám si tedy s kuchařkou Margaret. Říká, že Lord British se vydal do podzemí a tam byl zabit. Od té doby, co zmizel se v hradě objevilo spoustu nových návštěvníků.
Desiree – pomáhá matce připravovat jídlo. Říká, že stráže jedí jak prokopnutí, ale nejhorší je Lord Stuart the Hungry. Jo, to je ten, kterého jsem potkal v Moonglow. Prý pracuje na kouzle, které umí vytvořit jídlo.
Nad jídelnou je noclehárna strážců, v té najdu v jedné bedně Long Sword.
Nakonec severní chodbou obcházím celý okruh na západ. Tady vstupuji do trunního sálu Lorda Britishe.
Je zde orb, do kterého když nakouknu, tak se mi zjeví vize smrti. Na východní stěně najdu tajné dveře. Vedou do dlouhé chodby. Na severu této chodby jsou dveře, ale ty jsou zamčeny magicky, nepomůže žádný klíč. Na jihu jsou další tajné dveře vedoucí do jídelny.
Jak tak bloudím po hradě a zkouším slézt žebříky do nejnižšího patra, tak ve sklepení nacházím místní vězení a taky skladiště. V něm se prochází zahradník Saduj.
Ptám se jej na Britishe a on mi na to řekne, že je uzavřen v nějaké dřevěné bedně, která když se rozbije, tak se British nebude už moci vrátit. Chce se ke mně přidat do party, ale neberu jej. Mám plno.

Postavy:
Chuckles – královský šašek.
Alistair – bard
Stephen – šéfkuchař
Treanna – podkoní.
Margaret – šéfkuchařka
Desiree – syn Margaret, pomáhá s chystáním jídla.
Saduj – zahradník, můžu si jej vzít do party.
Attachment Attachments
Ringo_5fa85123b8239_UV091.png Ringo_5fa8512418cc9_UV098.png Ringo_5fa85124860c7_UV095.png Ringo_5fa85124d34db_UV096.png
Ringo Ringo   | Brittain město 08.11.2020, 21:08:32     Reply   edit  delete 
Brittain - město:

Na bráně mě vítý vývěska odkazující na Blackthorne a jeho nadvládu.
Gwenneth je prodavač.
Gwenno opravuje luky a samostříly. Chce se ke mě přidat do party. Je to Iolova partnerka. Přijal bych ji, ale nemám pro ni už místo v partě. Tak třeba někdy, až budu chtít členy party z nějakého důvodu prostřídat.
Greyson - je dobrodruh. Říká, že byl na mnoha místech a viděl strážce (Guardians). Vypadají jako dvoukřídlí kamenní obři. Jen těm, kteří dostanou úkol mystických svatyní (Shrine), může být otevřena cesta do kodexu ultimátních vědomostí (Codex of Ultimate Wisdom). Nejprve musí znát první mantru pro konkrétní svatyni. Je třeba zde nejprve meditovat.
Chci po něm znát mantru, začne se tedy vyptávat, kdo je regulérním vládcem Britannie. Po odpovědi British chce vědět, jakou mantru chci. Zkouším tedy dle seznamu z Book of Lore jmenovat jednotlivé Virtues, tedy : Honesty, Compassion, (Valor nepotřebuji, tu už mám od Thorna z Jehlomu), Justice, Sacrifice, Honor, Spirituality, Humility.
Odpoví mi na Compassion, mantra je MU. Ostatní mantry nezná.
Nyní zajdu do místní hospody. Nejprve vyzpovídám Eba. Dělá číšníka. Dále je tady Justin - kuchař. Říká, že se recept učil od Andreho ze západní části Britannie.
Jolly je hospodský a nabízí jídlo.
Annon - je z koncilu (The Great Council). Přinesli osm slov síly (Words of power). Použili je k uzavření osmi dungeonů. Jenže nyní Blackthort stíhá členy koncilu a snaží se navíc dungeony odemknout a vypustit z nich zlé bytosti. Když chci více informací, tak mi řekne, že ještě nevěří natolik mým ctnostem.
Další osobou je Telila - uklízečka pokojů. Říká, že mají dnes hosty, nějakého mága a barda. Jedná se o Annona a Greysona.
Jdu prozkoumat druhé patro hospody. Jsou zde zamčené pokoje, ale pomohu si samozřejmě klíčema. V jednom pokoji nacházím v bedně Ring of Protection.

Postavy:
Gwenneth – prodavač
Gwenno – opravuje samostříly a luky, je možno ji přibrat do party.
Greyson – dobrodruh, dá mi mantru Compassion – MU
Annon – bývalý člen velkého koncilu a mág. Nevěří mi ještě natolik, aby mi podal nějaké info.
Eba – číšník v hospodě
Jolly – hospodský
Telila – uklízečka v hospodě.
Attachment Attachments
Ringo_5fa8503ed5b60_UV087.png Ringo_5fa8503f37c8c_UV088.png Ringo_5fa8503f8bf9c_UV089.png Ringo_5fa8503fd60c3_UV090.png
Ringo Ringo   | Východní předměstí Britainu 08.11.2020, 21:05:25     Reply   edit  delete 
Předměstí na východě:

V západní části je malý domek, nic tam nenacházím, tak jdu do domku západního. Je to místní nemocnice, kterou obstarává Milan. Nabízí různé lékařské služby.

Na severu je velký dům se značkou kotvy. Asi místní loděnice. Hned si popovídám s Flintem. Vyrábí části lodí. Chlubí se, že se mu povedlo do částí lodí dát více železných prvků, aniž by se loď potopila.
Hawkins lodě prodává a nabízí mi buď malé lodě nebo zaoceánské fregaty.
Jimmy se mě ptá na jméno a říká, že vypadám jako cestovatel a ptá se, zda je situace ve světě stejně špatná, jako tady. On pracuje pro Hawkinse, který vyrábí nejrychlejší lodě v Britannii. Otec Hawkinse vyvinul nejrychlejší loď HMS Cape, která ale nikdy nevyplula.

Muž sedící vedle Jimmyho drží nějakou černou krabičku. Jmenuje se Sir Adam the Torch. Pracuje na vylepšení cestování po vodě.

Na severovýchodě loděnice je místnost, kterou si nejprve musím odemknout. Nacházím zde svitek s kouzlem. V jednom z šuplíku najdu plány pro sestavení lodi HMS Cape.

Opouštím toto předměstí a zkusím se podívat přímo do města na západ od předměstí a hradu, na břehu moře.
Attachment Attachments
Ringo_5fa84f850723d_UV084.png Ringo_5fa84f85540e7_UV085.png Ringo_5fa84f859eff4_UV086.png
Ringo Ringo   | Severní předměstí Britainu 08.11.2020, 21:03:03     Reply   edit  delete 
Předměstí na severu:

Opět jsou zde farmáři, tak je vezmu popořadě jak jsem je potkal. Začnu od pole na jihozápadě.

Vigil - vlastní farmu, ale kdysi cestovala po Britannii jako bojovnice. Když se jej zeptám na Shadowlordy, tak mě odkáže na své přátele Thentise, Joshuu a Leofa, že ti o nich budou vědět více.

Leof - čekal jsem nějaké info o dobrodružství a nevypadlo z něj nic jen to, že pracuje pro paní Vigil.

V domku nad políčkem na jihozápadě sedí Kurt. Stará se o stáje. Mají mnoho druhu koní, od tažných, přes horské i koně ze stepí. Jediné, co nemají jsou Valorianští koně, ty mají ale prý v hradě, kde se o ně stará jeho kamarádka Treanna.

Jdu na východ. Kousek nad uvítací cedulí do předměstí je keřík, za kterým jsem našel gem, tak jsem si jej vzal. V jihovýchodním domku nikdo a nic není, jdu tedy na pole na severovýchodě. Jsou zde dva farmáři.
Joshua - kromě toho, že mu dobře roste zelenina mi není schopen říci nic zajímavějšího.
Thentis - konečně to vypadá, že se s někým dá bavit. Thentis se mě ptá na jméno a pak zda jsem spokojen s novými zákony v zemi nebo se mi příčí. Odpovím, že se mi nové zákony příčí a v následném rozhovoru dojde na řeč o Resistance (odporu). Ale zase se dostávám k tomu samému zádrhelu. Prý se mě na heslo, zda jej znám. Po odpovědi, že ne, se se mnou přestane bavit.

Místní hospodu vlastní Terbor. Nabízí, že zde mohu nechat někoho z družiny a nebo že si mohu odpočinout.

Stáje vlastní Theoan. Prodává koně. Zatím na žádného nemám peníze.

Postavy:
Vigil - farmářka
Leof - farmář
Joshua - farmář
Thentis - farmář, je ochoten hovořit o Resistance, ale chce heslo.
Terbor - hospodský
Theoan - vlastník stájí.
Kurt - pracuje jako podkoní.
Attachment Attachments
Ringo_5fa84ef5daae9_UV0103.png Ringo_5fa84ef65316a_UV0104.png Ringo_5fa84ef6ca3c2_UV0105.png Ringo_5fa84ef73f6d9_UV0106.png
Ringo Ringo   | Putování a bitvy 17.10.2020, 12:25:36     Reply   edit  delete 
První předměstí jsem popsal, a úplně jsem zapomněl trochu říci o tom, jak se po světě putuje a jak je to s nepřáteli.

Prozatím jsem tak nějak všechna města proklepl přesunem pomocí Moongates, které se objevují nedaleko měst v noci. Ale abych doputoval do Britainu, musel jsem se vydat na delší pěší pouť jihovýchodně od města Yew. Po cestě mě napadlo pár potvor jako například krysy. Na některých mostech přes řeku jsem musel porazit trolly, protože chtěli poplatek za přechod a vyděrače, ty já nestrpím.

Souboje probíhají taktickou tahovou formou. Bojová obrazovka je přehledná, postupně tahy řídím své postavy, zadávám jim, zda útočit na blízku, střílet a nebo sesílat kouzla. Koncept je to velmi jednoduchý a vždy přivítám tahovou formu před akční rubanicí.

Putováním ve hře běží čas, střídá se den s nocí a večer je nejlepší rozbít tábor a přečkat do rána. Po tmě se cestuje obtížně, když člověk vidí sotva na krok.

Loukami, lesy i horami jsem se nakonec protloukl k Britainu, který se skládá s přístavu, třech předměstích, města a hradu lorda Britishe.

Po projití prvního předměstí na východě se tedy vydám prozkoumat předměstí druhé, severní.

Attachment Attachments
Ringo_5f8ac69f60893_UV082.png Ringo_5f8ac69fb2cba_UV083.png
Ringo Ringo   | Západní předměstí Britainu 17.10.2020, 11:54:10     Reply   edit  delete 
Je na čase se konečně podívat do hlavního města Britainu. Vydám se do něj tedy směrem na jihovýchod.

Předměstí na západě:

V západním předměstí jsou dva domy farmářů, na severu hospoda a vedle ní hřbitov.

Postavy:
Jaymes - hospodský, nabízí jídlo a pití.
Christopher - farmář, ale rád píše fantasy knithy a má zrovna napsanou Times of Lore a doufá, že mu ji Origins vydají :-)
Phillip - pracuje na poli s Dibbsem, což je nick pro Christophera.
Camile - farmář. Trochu se rozpovídá a říká něco o Dark Lordovi. Blackthorn poslal do menších měst své Shadowlordy, ale ne do blízkosti hradu Lorda Britishe.

I zde mě čeká otrocká práce, přeložit náhrobky. Jen tak pro jistotu. Zajímavé je, že si prakticky runové písmo už pamatuji, že bych jím pomalu mohl psát :-) Nemusím teda už tak často konzultovat runovou tabulku a překlad jde pěkně od ruky, či od oka :-)

Hřbitov:
Hrob 1: Strong and daring was young Laurel tried the falls in a barrel.
Hrob 2: Tried To Fly did poor young Tim fatal choice for a whim.
Hrob 3: Lost a fight did old Kirk with the wrong side of Dirk.
Hrob 4: Here we sadly buried Ian what a bad boy he was bein.
Hrob 5: Here lies Koor Colin off a cliff the had fallen.
Hrob 6: Andre lies under earths umbrella alas he died of salmonella.
Hrob 7: In the pub was last seen dale the food the ale was more than stale.
Hrob 8: Loved the women dashing kurt with the wrong one did he flirt.
Hrob 9: Work harder said miss Jean never again was she seen.
Hrob 10: Far too Frugal was sir Robert this employees lynched him to ease their koverty.
Attachment Attachments
Ringo_5f8abf4195bce_UV078.png Ringo_5f8abf41e7577_UV079.png Ringo_5f8abf42518db_UV080.png
Ringo Ringo   | Pátrání v Yew 17.10.2020, 11:51:14     Reply   edit  delete 
Pokouším se znovu vyzpovídat Landona. Zeptám se jej na Britishe. Trochu se nakonec rozpovídá. Blackthorn zneužívá koruny k prosazení vlády tyranie v zemi.
Když se jej zeptám na tyranii, mluví nějak nesrozumitelně, že někdo něco drží nahoře ve svém hradě v malé místnosti a musí to být opraveno a já jsem jediná naděje. A mám se mít na pozoru, že tím blokuje magii v jeho hradě (sakra copak mi to připomíná, že by Ultimu Underworld a orb blokující magii v sedmém levelu? :-)

Ale k věci. Nakonec mi prozradí, že mám najít Sira Simona na Mountain Isle, západně od Spiritwoodu.

Kde hledat heslo, které po mně chtějí členové Resistance je stále záhadou a napadá mě kde co, i kdyby to mohla být pitomost. Na severu města Yew je hřbitov se spoustou hrobů s nějakými nápisy. Jsou v runovém písmu a byl jsem líný překládat si všechny nápisy na náhrobcích, ale nakonec to jdu pro jistotu udělat, co když by tam mohl být nějaký vzkaz. Přepis náhrobků dám pro zjednodušení jen anglicky.

Takže začnu postupně od jihovýchodu:
Hrob 1: Underneath is leif who turned out to be a thief.
Hrob 2: Here lies headwood no better than dead wood.
Hrob 3: Here lies Yellowberg cold as an Iceberg.
Hrob: 4: John was satanical, he died on the manacles.
Hrob 5: Here lies Jack, who was stretched at the rack.
Hrob 6: Here lies the lower half of blackthorns old jester.
Hrob 7: Here lies the upper half of blackthorns old jester.
Hrob 8: Alas poor Fred he lost his head.
Hrob 9: Here lies Pat got eaten by a rat.

No, moc mi toho náhrobky neřekly.

V rámci pátrání po nových ingformacích zkusím znovu Empath Abbey, ale ani tedy nenarazím na nic nového. Mimochodem s penězi jsme na tom kriticky, nemám už co prodat, tak jen doufám, že mi brzy nedojdou zásoby jídla. Navíc nemám ani peníze na ingredience a mám dost zraněného Iola. Moc bitev už asi nepřežije. Budu tyhle logictické potíže muset nějak vyřešit.
Attachment Attachments
Ringo_5f8abe923ee92_UV076.png Ringo_5f8abe9285482_UV077.png
Ringo Ringo   | Vězení YEW 11.10.2020, 19:43:31     Reply   edit  delete 
Vězení - YEW.
Ve vězení je zatčen také nějaký Jerone, tak jej trochu vyzpovídám. Je dobrodruh a byl zatčen za to, že řekl, že věří, že Lord British je naživu. Poví mi příběh, který se mu stal jednou, když tábořil v noci ve vřesovištích. Zvláštní zjevení se objevilo nad ohněm. Přísahá, že to byl on. Takže musím uznat, že je zde naděje. A doufá, že jeho bratr bude spěchat a sežene 500 zlatých na jeho propuštění. Měl mu předat nějaké klíče, jenže Jerona zatkli. Jeho bratr chodí kolem pokaždé v 10 hodin ráno i večer.

Když se kouknu okénkem dveří vězeňské cely, je mi okolí povědomé. Je zřejmé, že jsem zpět ve městě Yew, kam mě odvedli do místního vězení.

Prohledám pořádně celu a naleznu tajné dveře. Problém je, že nemám žádné klíče a ani ingredience na kouzlo unlock. Přešlapuji tedy po cele. Když se přiblíží desátá hodina, přichází ke dveřím vězení bratr Jerona. Je to samozřejmě Jeremy, který pracuje v hospodě, s kterým jsem mluvil při své první návštěvě města. Problém je, že chce za klíče 50 zlatých a já prostě peníze nemám....dead end, load.

Teď trochu pečlivěji - zastavím se v Jehlomu za obchodníkem a prodám mu věci, které nepotřebuji, takové ty palice, dýky a nějaké oblečení, co jsem tak různě našel. Získám asi 75 zlatých. Vyjdu ven z obchodu a jsem opět zatčen strážnými. Opakuje se celá scéna, kterou jsem popsal před tím ve vězení.

Tentokráte za zlaté od příchozího Jeroma kupuji klíče. Když chci další informace, tak mi řekne, že jediné, co ví, tak že mantru zná Chamfort.

Jak jsem našel ty tajné dveře na východě a další na západě své cely, tak je teď mohu odemknout a popovídat si s dalšími vězni.

Ve východní cele je Greymarch. Byl na dobrodružné výpravě se synem. Byli chyceni strážnými a obává se, že zabili jeho syna, který se jmenuje Froed.

Cela na západě vypadá luxusněji. Je zde kromě postele stolek a židle. Sedí zde Felespar. Sloužil kdysi ve velkém koncilu Lorda Britishe (The Great Council). Není tedy divu, že má trochu jinou celu než prostý lid ve vedlejších celách.

Vypráví mi o velkém koncilu Lorda Britishe, kterému se povedlo zavřít 8 dungeonů a tím pohřbili zrůdné kreatury uvnitř.

Zkusím se jej zeptat na Word of Power. Ptá se mě, jestli patřím k Odporu (Resistance) a chce znát heslo. To samozřejmě nemám.
Klíčem otevřu dveře vězení a prchám pryč. V hale za vězeňskými celami je nějaká mříž v podlaze, kterou se propadnu do nějakého sklepení, ve kterém je obří krysa. Tu porazím a hledám cestu ven. Na severozápadní straně nacházím tajné dveře. Dostávám se do dlouhé pasáže, která mě dovede do vybavené místnosti, v které mě přivítá stará kamarádka. Pracuje zde pro Odpor (Resistance) proti Blackthorn. Jmenuje se Jaana a beru ji s sebou do party.

V z pokojíku s postelemi na severu beru 5 klíčů, které jsem našel pod jednou z nich.

Dlouhými chodbami se proplantám až k žebříku, vylezu nahoru a je tu další chodba a v ní další bojovník Odporu jménem Landon. Chce po mně však heslo, které neznám a nechápu, proč mi jej třeba nesdělí Jaana, která pro Odpor pracuje a musí jej znát.

Cesta ven vede přes celu, v níž jsem byl uvězněn. Vede sem tajný vchod ze severu.

Trochu se to celé zaplantalo. V podstatě jsem se oklikou dostal k Odporu a měl jsem se k němu dostat asi hned ze začátku, když jsem poprvé vstoupil do města Yew. Nyní budu shánět heslo, aby se se mnou bojovníci odporu začali bavit.

Attachment Attachments
Ringo_5f834442e68c6_UV073.png Ringo_5f8344433d009_UV074.png Ringo_5f83444387e61_UV075.png
Ringo Ringo   | Jehlom 11.10.2020, 19:35:34     Reply   edit  delete 
JEHLOM:

I toto město je pod kuratelou Blackthorne ,takže se budu míti na pozoru.

Začnu město zkoumat od západu. Před obchodem na jihozápadě se pohybuje Thorne. Je to bojovník, který právě odpočívá zde v Jehlomu mezi bitvami s trolly na mostech, kteří chtějí poplatek.
V obchodě Nomaan nabízí prodej nebo nákup všeho možného.

Bullwier, jednooký výrobce zbraní je docela nabroušený, že jej zdržuji a odpovídá stroze a arogantně. Když mi řekne, co vyrábí, tedy štíty, meče, helmy, tak se jej poptávám na jednotlivosti. Když se zeptám na helmu, tak mi řekne, že vyrábí železné, ale že ji nepotřebuji, protože mám stejně prázdnou lebku, načež rozhovor s tímto pitomečkem končím.

Jdu se podívat do místní hospody, kde se zrovna všichni cpou a v rohu brnká bard na loutnu.
Místní bard hraje písně složené z příběhů lidí, kteří navštíví hospodu. Vykládá mi o Thornovi, který cestuje a po světě často navštěvuje svatyně.

Vrátím se tedy k Thornovi a ptám se jej na svatyně. Chce po mně vědět, komu sloužím. Když mu řeknu, že Britishovi, prozradí mi mantru - The Mantra of Valor, runy přeložené do naší abecedy, tedy písmena - RA.
Dále se mě ptá, zda jsem navštívil dungeon Destard.

Když se jej doptávám na dungeon, nechce mi už nic říci. Zkusím to zpět u Barda. Když se jej zeptám na Destard, tak mi sdělí, že je ve městě někdo, kdo hledá něco, co tady není a že zná slovo - Word of Power, ale je trochu pomatený a má problémy s pamětí a může říkat slova pozpátku. No moc moudrý z této informace nejsem.

Nicméně to vypadá, že jsem konečně narazil na nějakou klíčovou informaci. Kromě informaci o démonovi v poušti od Lorda Michaela z Empath Abbey jsem zatím dostal jen neurčité náznaky o poměrech Britannii, ale nic moc, co by mě směrovalo k nějakému konkrétnímu řešení.

Prohlédnu si ještě místní přístav. V truhle nacházím svitek s kouzlem.

Bohužel jsem si moc pozor nedával a odchytly mě stráže, které chtějí zaplatit zlatých a já zrovna všechny peníze utratil za jídlo. Jsem tedy zatčen a odveden do vězení.

Postavy:
Thorne - bojovník s trolly.
Bullwier - muž s páskou přes jedno oko, vyrábí zbraně.
Trian - bard
Nicole - hospodská, nabízí jídlo.
Attachment Attachments
Ringo_5f8342655d0b0_UV067.png Ringo_5f834265bd2ff_UV068.png Ringo_5f8342661c588_UV069.png Ringo_5f8342666c67d_UV071.png
Ringo Ringo   | The Lycaeum 11.10.2020, 19:30:37     Reply   edit  delete 
THE LYCAEUM:

Lycaeum je nekolika patrový hrad - univerzita.
Na východ od brány nacházím stáj a v ní Lady Hayden. Studuje v Lyceu s Lordem R´hienem, který se stará o koně.
Povídáme si o magii, která má zastavit zlé příšery.

Rytíř Lord R´hien sedí v sále třetího patra - říká, že bojuje za pravdu (Truth). Blackthorn převzali osm ctností a vymáhají jejich plnění skrze své špinavé cíle.

Sir Sean hlídá Plamen pravdy (Eternal Flame of Truth. Země stojí proti zlu tří zlých Lordů.

V jednom pokoji na severovýchodě nacházím White potion v nočním stolku a pod postelí amulet Spiked Collar. Pod další postelí najdu prsten Ring of Invisibility.

V mísnosti na jihovýchodě je opět orb, do kterého se mohu podívat a zobrazí se mi mapa celého Lycea.

V hospodě v druhém patře je Rob, místní hospodský a nabízí jídlo.

Rollo je písař Lycea. Říká, že ve zdejší knihovně je spousta důležitých dokumentu o Britannii. Je zde i spis Lorda Britishe o jeho cestě do podzemí. Lord British se tam vydal a od té doby o něm nikdo neví. Všichni doufají, že se jednou vrátí.

V jedné z dalších ložnic v druhém patře nacházím pod postelemi palici a další amulet.

Faye je místní léčitel.

Lady Janell - je královna magie v Britannii. Mám najít dvojčata schované v městě Cove a zeptat se jich na Shard of Falsehood.
Zná dvě sestry z Temple of Virtue, které znají zlý artefakt oponující pravdě.
Ptá se, zda jsem meditoval ve svatyni.

Nyní se vydám do knihovny Lycea. Potkávám zde Lorda Shalinetha, strážce Pravdy.

V Lyceu se asi toho už více zatím nedozvím, vracím se na jih, počkám na noc a objevivší se Moongate, která mě teleportuje k městečku Jehlom.

Postavy:
Lady Hayden - studentka
Lord R´hien - rytíř, bojovník za pravdu
Sir Shean - strážce plamene pravdy.
Rob - hospodský, prodejce jídla
Rollo - písař v knihovně Lycea.
Faye - léčitel - heal, ressurection.
Lady Janell - královna magie.
Lord Shalineth - zřejmě knihovník
Attachment Attachments
Ringo_5f83413bdb4c3_UV058.png Ringo_5f83413c320ba_UV060.png Ringo_5f83413c82eab_UV061.png Ringo_5f83413ccbbcc_UV065.png
Ringo Ringo   | Moonglow 11.10.2020, 19:25:42     Reply   edit  delete 
MOONGLOW:

Na náměstíčku si promluvím s cikánským chlapcem Malikem, ale neřekne mi nic zajímavého.

V rezidenci na západě mě přivítá herbář Nilrem, prodávající ingredience ke kouzlům.
Na sever od něj je v domě opět zajímavý orb, do kterého když nahlédnu, tak vidím mapu celého města. Z mapy je zřetelné, že jde zatím o největší město, které jsem navštívil, se smysluplným opevněním z hradeb a věží v každém rohu čtvercového půdorysu. V místnosti, kde je orb, nacházím pod jednou z postelí gem. Budu se muset naučit hledat i pod postelemi, to jsem trochu v minulých městech vynechal.

Jdu do severovýchodní budovy a ve dvou z truhel najdu Leather Armour. V polici najdu Purple Potion.

Zajdu se podívat, co je v jihovýchodní budově. Vypadá to na hostinec a zrovna se zde krmí samotný Lord Stuart the Hungry. Miluje jídlo. Nesejde mu ani tak na kvalitě, ale hlavně na množství. Hlad je prostě sviňa.
Hostinec patří Samovi.

V horním patře najdu v sudu 10 zásob jídla. Samozřejmě si je vezmu.

Don Piatt je lord a pokec s ním je naprosto bezpředmětný. Je mi strašně k službám, ale když se jej na cokoliv zeptám, tak je jakýsi jalový, samé I see, If You Think a pod.

Uprostřed Moonglove je věž s hvězdářským dalekohledem a hvězdářem Zachariahem. Sděluje mi, že sleduje hvězdy, konstelaci planet a že se blíží komety, což je znakem zla. Tři komety reprezentují každého z Shadow Lordů. Vypadá to, že jakmile se dostane kometa do konstelace s planetou, tak města dané Virtue (ctnosti) se ocitnou pod útokem. Jen Avatar tomu může zabránit.

Když se jej ptám na Avatara, tak se táže, zda to nejsem já a jaké je mé jméno. Když mu své jméno řeknu, chce po mně heslo mé Resistance (odolnosti). Heslo neznám, takže mi řekne, že mi nevěří a rozloučí se se mnou.

Rozhodl jsem se prozkoumat ještě jednotlivé věže v rozích města. V severovýchodní najdu v sudu 3 louče.

Opouštím Moonglowe. Když vstoupím do teleportu nedaleko města, objevím se zase zpět a teleport mě tak nepřesouvá nikam jinam. Při přechodu mostu přes řeku na sever musím buď zaplatit přechod přes most a nebo musím bojovat s trolly. Rozhodnu se pro souboj a trolly porážím. Získávám cenné zkušenosti a nějaké věci, které po boji s nimi zůstanou. Nějaké zbraně, jídlo a klíče. Po té putuji dále po cestě na sever od Moonglow a vstupuji do hradu The Lycaeum.

Postavy:
Malik - cikánský chlapec.
Nilrem - herbář prodávající ingredience zlatých a nebo dojde k souboji s trolly, kteří most hlídají
Lord Stuart The Hungry - nenažraný lord města Moonglow.
Don Piatt - lord, neřekne mi nic zajímavého
Zachariah - hvězdář, který po mně chce heslo mé Resistance.
Attachment Attachments
Ringo_5f83401521fea_UV051.png Ringo_5f8340157124e_UV052.png Ringo_5f834015b3fbc_UV053.png Ringo_5f83401605e3c_UV057.png
Ringo Ringo   | New Magnicia 08.10.2020, 18:55:09     Reply   edit  delete 
NEW MAGNICIA:

Jelikož je tma jako v pytli, tak po vesničce bloudím a nakonec doputuji k místní hospůdce. Popovídám si s místními.
Shiria mi sdělí, že pečuje o hroby místních obyvatel, aby ulevila jejich duším. Magnicia byla před dávnými časy zničena za její hříchy namyšlenosti a arogance.

Nacházím i starou přítelkyni Kathrinu. Má radost, že jsem přišel. Přidává se ke mně do party.
Počkám do rána, abych se po vesnici trochu rozkoukal.
Na poli jižně od hospůdky je Wartow, neřekne mi nic zásadního, je to asi místní zemědělec, který zde chce v klidu dožít.
Na západě je další oseté políčko a na něm pracje Yasunda. Ptám se na Shadow Lordy, říká, že jsou to pořádkové síly Blackthorne.

S BlackThorne jsem se setkal tedy již v třech lokalitách, které terorizuje (Yew, Skara Brae a New Magnicia). Doslova je to černý trůn a vymáhá z lidí sice 8 ctností, nicméně pro své temné účely a vymáhá je pod pláštíkem solidarity a to násilným vymáháním peněz na charitu pod trestem konfiskace majetku, uvěznění a nakonec smrti popravou.

Na polích na západní straně maká spousta lidí, když je vyslýchám, tak jen říkají, že pracují na poli, sranda je ,že jsou to snad Japoci. Fumiko, Tomaka, Tetsuo, Kaiko.
Tetsuo říká velmi známé moudro - ctnosti musí vycházet z člověka dobrovolně, aby byly pravé, nikoliv vynucením silou někým druhým.

Postavy:
Katarina - stará přítelkyně, přidá se ke mně.
Felicity - hostinský, prodává jídlo.
Shiria - pečovatelka o hroby.
Wartow - zemědělec
Yasunda - práce na poli
Fumiko - práce na poli
Tomaka - práce na poli
Tetsuo - práce na poli
Kaiko - práce na poli

Opět čekám na noc, aby se objevil teleport u města, kterým se přenesu tentokráte nedaleko města Moonglow.
Attachment Attachments
Ringo_5f7f446be455b_UV046.png Ringo_5f7f446c4314c_UV047.png Ringo_5f7f446c9c983_UV050.png Ringo_5f7f446cf1c3a_UV049.png
Ringo Ringo   | Skara Brae 08.10.2020, 18:30:37     Reply   edit  delete 
Vdávám se ven, kde mě zastihne tma a na cestě mezi Empath Abbey a Yew se objevuje teleport. Nedá mi to jej neprozkoumat. Vstupuji do něj a objevuji se na ostrově s městem Skara Brae:

Skara Brae je podobně jako Yew v područí Blackthorne. I zde musím dávat pozor na strážícího ShadowLorda.

U vstupu do města pobíhá malý chlapec Froed. Když se mi jej podaří odchytit, tak mi sděluje, že prchá před hroznými lidmi z Blackthornu. Že jeho otec proti nim vystupoval a tak jej zatkli a někam odvlekli a ptá se mě, jestli něco o jeho otci nevím, jmenuje se Greymarch. Po ukončení rozhovoru mi bohužel tento chlapec ukrade nějaký předmět a zjišťuji, že je to klíč na otevírání zamčených dveří, budu si muset ponakupovat nějaké další.

Na východě má dům léčitel Temptious

Na severo-západě má obydlí alchymista Toama, nacházím tady v polici skříně Yellow potion. Prodává ingredience ke kouzlům. Má ve svém obydlí zajímavý orb, do kterého když nahlédnu, tak se mi ukáže mapa celého města.

Na severu je hostinec. Pokecám ze Saulem, říká, že je návštěvník a přišel sem za starým přítelem, který se jmenuje Kendor. Byl zasažen bleskem od Shadowlorda. Bohužel i Saul je asi zloděj, protože mi něco ukradl, když jsem s ním ukončil hovor. Po revizi inventáře mi pravděpodobně ukradl jednu louč.

Zjišťuji zajímavou možnost, že v hostinci mohu ponechat někoho z party a následně si jej pak někdy zase vyzvednout. To se asi bude hodit možná později, vypadá to, že postav na naverbování bude více než je míst v partě.

Postavy:
Froed - unesli mu otce Greymarcha a on jej chce najit.
Temptious - léčitel, Heal, Ressurection
Toama - Alchymista
Rogi - hospodský
Saul - přišel navštívit starého přítele.

Nakonec v noci Skara Brae opouštím a čekám na zjevení teleportu, protože jinudy ostrova cesta nevede. V patřičný čas v noci se opravdu teleport objevuje. Jde vlastně o Moon Gate a ta se logicky asi objevuje s měsíčním svitem, tedy v noci a funguje podobně jako měsíční brána, která mě přenesla sem ze Země na Britannii. Myslel jsem si, že mě brána hodí zpět k Empath Abbey, ale vyhodí mě u malé vesničky New Magincia. Těmi branami asi bude třeba proběhnout v celém cyklu, abych se pak objevil zase zpět na začátku u brány, kterou jsme vstoupil poprvé.
Attachment Attachments
Ringo_5f7f3eac69abd_UV043.png Ringo_5f7f3eacb41f1_UV044.png Ringo_5f7f3ead17af1_UV045.png
Ringo Ringo   | Hrad Empath Abbey 08.10.2020, 18:20:02     Reply   edit  delete 
Putuji po cestě, mimo níž se zatím neodvažuji vstupovat do okolních lesů a hor. Jakmile se cestička stočí k jihu a přejdu most přes řeku, otevře se přede mnou prostranství s hradem Empath Abbey.

EMPATH ABBEY:

Po vstupu do hradu Empath Abbey potkávám šaška Hardlucka. Neřekne mi ale nic zajímavého.
Vstupuji dveřmi na severu a potkávám Jessipa. Provádí léčbu nebo ressurection.

Na východě se v druhém patře hradu nachází trunní sál. Promluvím si s Lordem Michaelem. Říká, že chrání Principe of Love před zlými silami, které se jej snaží zničit. Po zmizení Lorda Britishe zemi zachvátilo zlo a zůstaly jen Tři hrady ctností (Three Castles of Virtue), které zůstaly v boji proti němu osamoceny. Ale Shadowlordi nezničí toto místo, ani "Shadow lordovi nenávisti" se to nepodaří (Shadowlord of Hate).

Mám najít démona, který žije ve východní poušti. Ten ví nejvíce o Shadow lordovi of Hatred.

Promluvím si i se zdejším studentem, kteřý sedí v trunním sále.Jmenuje Toshi. Studuje, jak přežít v tomto světě plném zla.
V trunním sále sedí i Julia -Je uprchlice před Shadowlordy. Ti je loví proto, že mi pomáhají na mé pouti. Blacktorni mají z takových strach. Blackthorni se bojí, že se lidem povede mě přivolat na zdejší svět, ale stejně se jim to podařilo. Julii přijímám do své party.
Dále v trůnním sále sedí Barbara - říká, že udržuje oheň lásky (flame of Love), což je jeden ze tří principu legendy o Avatarovi. Flame of Love se nachází na jednom z vrchních ochozů hradu. Sděluje mi vizi - viděla velkého muže na vzdáleném místě.

Projdu ještě spodní patro východního křídla hradu. Potkávám Cory, kuchaře.

Bard Tim mi podává informaci:
Když zmizel Lord British, jeho skladatel Sir Kenneth cestoval po Britannii. Dával lekce hudby. Naposled v Trinsicu a po té putoval dále na jih. Učil v hudbě také Iola, Gwena.

Postavy:
Lord Michael - Lord hradu Empath Abbey, sdělí mi informaci o démonovi ve východní poušti, který ví o Shadow Lordovi of Hate.
Toshi - student
Julia - uprchlík před Shadow Lordy. Mohu ji přijmout do party.
Barbara - strážkyně flame of Love
Cory - Kuchař
Jessip - Léčba a ressurection
Tim - Bard
Attachment Attachments
Ringo_5f7f3c31434a6_UV041.png Ringo_5f7f3c319fb30_UV038.png Ringo_5f7f3c3210e30_UV040.png Ringo_5f7f3c327aec8_UV039.png
Ringo Ringo   | Město Yew 08.10.2020, 18:05:03     Reply   edit  delete 
Nyní zkoumám mapu a přemýšlím, kudy se vydat z Iolovy chatrče. V podstatě bych asi měl jít do hlavního města Britainu na jivohýchod od Ilovy chatrče. Nicméně mnohem blíže je město na severu, Yew. Vydávám se tedy tam.

YEW:
Je pod nadvládou Blackthorne - černého trůnu. Ve městě vládne tísnivá atmosféra. Že nejsem vítán je zřejmé z místní vyvěšené cedule, která jmenovitě mě, Shamina a Iola označuje jako Wantd, živé nebo mrtvé.

Na ulicích jsou použité gilotiny a v okovech vystaveni dva vězni připraveni na popravu. Otec se synem. Otec Mario nezaplatil charitě a syn Aleyn nepřiměl dostatečně otce k tomuto poplatku. Provinil se proti sedmému zákonu ctností. Provinili se tedy proti osmi Virtues, které tvrdě vymáhá Blackthorne na základě vykonstruovaných obvinění. Nezaplatit dobročinné charitě znamená kriminál. Takhle nějak vypadá povinná solidarita dovedena do absurdna.

Je zde místní inkvizitor, u kterého lze za tučný poplatek 500 zlatých vykoupit vězně. V sídle inkvizitora je vězení s několika vězni.

Jeremy, místní hospodský se snaží tvrdě pracovat, aby z vězení vykoupil svého bratra.

Stráže se zde chovají nepřátelsky a když na ně narazím z blízky, chtějí po mně poplatek. Když nezaplatím, tak mě nekompromisně zabijí.

V severní části města hlídá ShadowLord. Nesmím se k něm ani přiblížit, jinak to skončí nerovnou bitvou a mou nekompromisní porážkou.

U místního kováře nacházím v knihovničce svitek.
V domě inkvizitora po průzkumu nacházím v jednom sudu zbraň - palici.
U léčitelky nacházím zelený lektvar.


Postavy:
Dryden - Inkvizitor
Mario - nezaplatil charitě, protože má jen 40% požadované částky. Byl zatčen a odsouzen.
Aleyn - syn Maria, rovněž zatčen za to, že nepřiměl dostatečně otce k zaplacení charitě.
Chamfort - kovář
Ronan - prodavač zbraní a zbroje u kováře.
Pendra - léčitelka, prodává ingredience ke kouzlům
Jeremy - šéfkuchař v hospodě Slaughtered Lamb.
Duclas - majitel hospody Slaughtered Lamb. Nabízí rum nebo maso.

Po té raději město opouštím a pokračuji dále stezkou, která se stáčí směrem na západ a pak na jih.
Attachment Attachments
Ringo_5f7f38ae65281_UV026.png Ringo_5f7f38aecfe5e_UV027.png Ringo_5f7f38af38c29_UV030.png Ringo_5f7f38af81f62_UV035.png
Ringo Ringo   | Tvorba postavy a Iolova chatrč 08.10.2020, 17:47:51     Reply   edit  delete 
Cikánská vědma mi na základě zapeklitých otázek určí můj charakter. Tato tvorba postavy je velmi zajímavá a prakticky nevím, co která odpověď způsobí například mým statistikám, proto se snažím odpovědět tak, jak to cítím. Jedna z otázek je například, zda dávám přednost věrnosti a nebo spravedlnosti a uvede situaci.:" Sloužíš věrně svému pánovi, kterého si nesmírně vážíš, ale jednou zjistíš, že spáchal nějaký kriminální čin. Budeš mu dále věrně sloužit a čin přehlížet nebo čin zveřejníš a poženeš jej tak ke spravedlnosti?" Otázek s takovýmto typem dilemat je spousta.

Následně začne mé putování tam, kde jsem ukončil úvod. Tedy v Iolově chatrči, z které se mám vydat dále a zjistit, c ose to v Britannii vlastně děje.
Attachment Attachments
Ringo_5f7f34a5f0437_UV022.png Ringo_5f7f34a64ed0d_UV023.png Ringo_5f7f34a698b11_UV024.png Ringo_5f7f34a6e4ef8_UV025.png
 shows: 16 [ 1-16/16 ]   «previous 0 next»

Retrogaming merch - HV 1701.cz
 support us
🍺 Buy me a beer
 search game by title
 search in magazines
 search everywhere
 last added games
 Tomb Raider II, 22.02.2024
 Joust, 24.11.2023
 Fortress of Dr. Radiaki, The, 01.10.2023
 Rampage, 23.09.2023
 Lost Vikings 2: Norse by Norsewest, 03.07.2023
 Falcon, 03.05.2023
 Metal Gear, 18.10.2022
 Clock Tower, 26.09.2022
 RoboCop 2, 09.05.2022
 Ztracený ostrov, 01.05.2022
[ more games ]
 diskmags
 Narsil
 Pařeniště
 KLAN
 PC Engine
 Bonus
 follow / sharing
 stats
 Games :: 1271
 Extras :: 8234
 Comments :: 7781
Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| DJ OldGames| Online Games | Magazines | Discussion forum | Game Galleries | Extras | PC Games | Sitemap | Links | Contacts |
| RSS-games | RSS-comments | RSS-discussion | RSS-magazines | RSS-extras | Facebook | Twitter |
 | Divinity: Original Sin | The Bard's Tale | Might & Magic X: Legacy | Legend of Grimrock II | King's Bounty: The Legend | Dune 2000 | Fix-It Felix Jr. online | DOSBox