MagazineKelt 1, page 1

 
DJ OldGames

Page articles (1)

  article pages type platform score award reviewer game
 
Debata: Temelín
 18 Téma       Jan Nevěděl (Lobin XXV)  

» Magazines / Kelt / Kelt 1 / page 18

Debata: Temelín

 page 18, [ 17/43 ]   |  ««first  |  «previous  |  pages index  |  next»  |  last»»  |  
You can browse Pages by clicking on the page edge, or using the keyboard (ARROW LEFT, RIGHT, HOME, END).
Debata: Temelín PREV NEXT
resolution: 640 x 480 (82,653 kb)
scanned by: DJ
added on website: 03.04.2020 (dj)
last update: 03.04.2020 (dj)

TEMELÍN


V tomto čísle si budeme povídat o velice sporné otázce
(ne)spuštění jaderné elektrárny Temelín:

Lobin: Začneme zásadní otázkou. Souhlasíš se spuštěním
Temelína nebo NE?

Twinsen: Se spuštěním Temelína v zásadě nesouhlasím, protože
u nás není nebezpečí energetické krize a stavba Temelína byla
zahájena jen kvůli penězům, protože již nyní vyrábíme dvakrát
více energie než je vůbec potřeba. Zbytek se vyváží za
poměrně směšnou sumu.

L: Podle mne Temelín nebyl stavěn jen pro peníze. Uvážíme-li,
že nebyl důvod ke stavbě, musíme si povšimnout faktu, který
mluví sám za sebe. Střední Evropu dříve ovládala tehdejší
SSSR. Z toho důvodu se musíme zamyslet nad skutečností, že
Temelín je postaven přesně ve středu Evropy. Kdyby došlo
k nejhoršímu, mohl by se tedy použít jako jaderná zbraň.

T: Nepochopil jsem, co myslíš termínem jaderná zbraň, když se
jedná o elektrárnu. Jestli tím myslíš nebezpečí jaderné
katastrofy, myslím si že toto nebezpečí je zanedbatelné
i když je možné. Téměř vždy však za to může lidský faktor.

L: Podle původního ruského projektu, měl chlazení v této
elektrárně na starosti pouze jeden jediný člověk. Nebylo by
zas až tak těžké, sehnat dobrovolníka, který by byl schopen
tento systém zastavit. Tím by samozřejmě po jedné minutě
nečinosti chlazení došlo k jadernému výbuchu, který by byl
schopen zničit celou střední Evropu.

T: Je fakt, že neznám tento projekt, ale přijde mi
nepravděpobné, že by toto vše obstarával jediný člověk
a navíc teď se již Temelín nestaví podle původního ruského
projektu a je navíc vybaven několika ochranými systémy. Co se
týká zastavení chlazení, neznamená to, že by došlo hned
k výbuchu, může dojít pouze k úniku radioaktivity. Chtěl bych
se tě zeptat na tvůj názor o stavbě jaderné elektrárny ve
státě, který je postižen energetickou krizí.

L: Jestli jsem tě dobře pochopil, chceš tím naznačit, že
člověk, který je dostatečně inteligentní a vzdělaný na to,
aby se o takové důležité zařízení mohl starat, by asi nic
takového neprovedl. K tomu bych snad dodal jen tolik.
V historii je mnoho lidí, kteří jsou velice chytří
a inteligentní a přesto zabili mnoho lidí. Jako příklad bych
uvedl například fašistického vůdce Adolfa Hitlera. Elektrárna
je sice vybavena mnoha systémy, které by případné havárii
lehce zabránily. Avšak vzpomenu-li si na Černobyl, kde jeden
z vysoce postavených pracovníků všechna bezpečnostní zařízení
odpojil jen proto, aby si ověřil co to udělá, když se vypne
chlazení, vyvrátím ti tvůj názor, že bezpečnostní systémy
případné havárii zabrání, ať se děje cokoliv. Dále. Jestliže
by se vypnulo chlazení, začnou se jaderné reaktory přehřívat
a pokud by se chlazení znovu neobnovilo, je na sto procent
jisté, že dojde k jadernému výbuchu a to několik desítek
vteřin po vypnutí chlazení. Teď zodpovím tvou otázku. Myslím
si, že je vždy způsob této krizi předejít. Ale kdyby k této
situaci přecijen došlo, stejně by jaderná elektrárna nic
nevyřešila. Její postavení trvá více než půl století.
Jestliže Temelín bude podle odhadů stát něco kolem 100 000
000 000 !!! korun, pak země, která by se do energetické krize
dostala, by stejně neměla peníze na vybudování nové jaderné
elektrárny.

T: Je pravda, že v historii byli chytří a inteligentní lidé,
kteří zabili hodně lidí, ale inteligentní člověk při tom
nespáchá sebevraždu, protože by při jaderné katastrofě
zahynul také on. Abych se vyjádřil k Černobylu: Nezdá se mi,
že by jeden člověk měl možnost odpojit bezpečnostní systémy,
které byly navíc testovány před spuštěním, a je nesmysl je
ověřovat "za chodu". Ale teď k tvé odpovědi na otázku ohledně
energetické krize: Nevím jak si představuješ, že by se dalo
této krizi předejít a je pravda, že se energetická krize
neobjeví z ničeho nic, takže by bylo dost času na postavení
této elektrárny. Nechci říct, že bych se stavbou za těchto
podmínek souhlasil, ale bohužel nic jiného by asi nezbývalo.
A to že stojí elektrárna okolo 200 miliard korun není
v celostátním měřítku až tak velká suma a navíc se jaderná
elektrárna nestaví přece "každý den".

L: Tak zaprvé. Nepochybuji o tom, že v Rusku je mnoho
inteligentních lidí, kteří již nemají pro co žít. Ruští
pohlavárové jim samozřejmě vysvětlí, že taková situace je
krajně nepravděpodobná. Navíc člověk, který se tohoto úkolu
zhostí, si zde bude žít lépe než kdokoliv v této zemi. Dále.
Skutečnost, že chlazení v Černobylu
bylo "testováno" za běhu, je všeobecně známá. Dočteš se
o tom v podstatě v jakékoliv knize, věnované této katastrofě.
Jinak s tebou souhlasím, že testovat zařízení za chodu bylo
nesmyslné. K energetické krizi. Této situaci se dá zabránit
zařízením, která má snad každá země na světě. Toto zařízení
funguje tak, že je-li přebytek energie, začne se z jedné
obrovské nádrže přečerpávat voda do jiné obrovské nádrže
elektrickou energií. Jedna nádrž je samozřejmě položená výše,
než ta, z které se voda přečerpává. Jestliže dojde
k energetické krizi, začne se voda z horní nádrže přečerpávat
do té dolní a za pomoci vody se vyrábí energie. Funguje to
tedy podobně jako vodní elektrárny. Je jasné, že tyto
náhradní zdroje neudrží nějaké město pod proudem příliš
dlouhou dobu, ale nejdříve si však musíme vysvětlit, za
jakých podmínek může krize nastat. Je zde jen pár možností,
jak vznikne. Zaprvé, vzniknou-li v nějakém energetickém
zdroji nějaké nepředvídatelné události, které by vedly
k pozastavení činosti. V tom případě se dá porucha opravit do
té doby, než se přečerpají nádrže. Když se to však nestihne,
zůstane město několik dní bez proudu. Ne však tak dlouho, aby
se dala postavit jaderná elektrárna. Druhá možnost je ta, že
lidé začnout plýtvat elektřinou o několik set procent více,
než je obvyklé. A to je přeci jen teorie. Ještě bych ti rád
připomněl, že za tuto "směšnou" částku se u nás řídí celé
školství v několika ročních obdobích.

T: Nevím, kolik je lidí v RUSKU ochotných toto udělat, ale
myslím že se tento problém Ruska netýká. Člověk, který by se
tohoto úkolu zhostil by si nežil lépe, nežil by totiž VŮBEC,
pokud by odpojil chlazení reaktoru. Myslím, že jsi špatně
pochopil mou otázku ohledně energetické krize, nemyslím tím
krizi dočasnou, ale trvalou. Je jasné, že s přibývajícím
počtem lidí je potřeba více elektrické energie. Ale zpět
k Temelínu. Zajímalo by mě, co si myslíš o jeho spuštění.
Projekt za miliardy korun je již téměř hotov a eletrárna je
prakticky nezničitelná. Stačí říct jednoduše: "Nespustit"?
Dalším, a to hlavním problémem je jaderný odpad, protože, jak
jsem již uvedl výše nebezpečí katastrofy není takový problém,
jako to, co s jaderným odpadem.

L: Podle mne trvalá energetická krize nastat nemůže. Zatím se
to nikdy nestalo a podle mne ani nestane. Jako příklad
vezměme Čínu. Je zde největší přelidnění na světě a nikdy zde
trvalou energetickou krizi neměli. Je ale fakt, že tam mají
možnost stavět elektrárny vodní, kdežto u nás na hlavním
Evropském rozvodí řek je toto nemožné, jelikož řeky zde
nemají dostatečný spád. Zatím je trvalá energetická krize
pouze teoretickou záležitostí. Jestli takovou zůstane, ukáže
čas.
Kdyby záleželo na mne, řekl bych NESPUSTIT. Tento projekt
ještě zdaleka není dokončen a jestliže má Česká republika
roční spotřebu 2000MW elektrické energie a naše elektrárny
nám dodávají 4300MW ročně, je nesmysl dávat do Temelína
dalších 40 000 000 000 Kč. Jeho výstavba do teď stála 60 000
000 000 Kč. Tato jaderná elektrárna by měla produkovat
dalších 2000MW ročně. Postavení Temelína se většinou
ospravedlňuje tím, že se se zavřou ostatní tepelné elektrárny
v severních Čechách a tím se tato oblast zachrání. Nikdo, kdo
s výstavbou Temelína souhlasí, však již neuvede, že již teď
můžeme zastavit více než padesát čtyři procent všech našich
elektráren. Avšak já se s kýmkoliv vsadím, že jestliže se
Temelín rozjede, tepelné elektrárny na severu se stejně
neuzavřou. Přebytek naší energie se vyváží za směšnou sumu
několika desítek milionů korun. Máš pravdu, že jaderný odpad
je snad největším problémem všech jaderných elektráren.
Spočívá v tom, že se nedá skladovat. Někdo může říct:"Hodíme
to do ňákýho sudu ze super materiálu a hodíme to do moře,
nebo zahrabeme hluboko pod zem." Tím se však tato otázka
nevyřeší, protože člověk zatím nezná materiál, který by se
nerozpadl po několika stovkách let. Průměrný poločas rozpadu
jaderného odpadu, který by produkoval Temelín, je zhruba 250
000 000 let.

T: Energetická krize nastat opravdu nemůže, právě proto, že
se stavějí další a další elektrárny. S tvým názorem na
spuštění Temelína souhlasím, jak jsem již uvedl na začatku
debaty. Co se týká zrušení tepelných elektráren, myslím si,
že kdyby je chtěl někdo zrušit, udělalo by se to již nyní,
protože výrábíme nadbytek energie, kterou ani nespotřebujeme
a vyvážíme ji za hranice. Co se týká tvé "směšné" sumy okolo
desítek milionů korun, musím uznat, že tato suma nemůže nikdy
zaplatit zničené životní prostředí.

L: Je věc názoru, kvůli čemu trvalá energetická krize nemůže
nastat.


TWINSEN, LOBIN XXV.

Jestliže budete mít připomínky a názory k naší debatě, můžete
nám je zaslat na adresu redakce. (adresu se dozvíte,
kliknete-li na nápis KELT v hlavním menu)


Comments (0)


Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| DJ OldGames| Online Games | Magazines | Discussion forum | Game Galleries | Extras | PC Games | Sitemap | Links | Contacts |
| RSS-games | RSS-comments | RSS-discussion | RSS-magazines | RSS-extras | Facebook | Twitter |