Magazine Počítač Aktívne 5 :: Reviews

 
DJ OldGames
Magazines / Počítač Aktívne / issue 5. (09/1991)
Počítač Aktívne 5

Počítač Aktívne 5

release date: 01.09.1991
issue number: 5
price: 18 Kčs
download: download magazine Počítač Aktívne 5 pdf
magazine added to OldGames.sk: 31.05.2006, 20:49 (dj)
last update: 23.12.2011, 18:49 (dj)
author of scan: DJ

Reviews and Previews (8)

  article pages type platform score awd reviewer magazine game
 
Lemmings
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 39 Recenzia Amiga  95%    Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
MK1 Tank Platoon
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 38 Recenzia Amiga  65%    Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Nuclear War
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 38 Recenzia Amiga  60%    Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Pipe Mania
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 38 Recenzia Amiga  65%    Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
Populous
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 39 Recenzia Amiga  85%    Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
Railroad Tycoon
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 38 Recenzia Amiga  85%    Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
Vodník (Wassermann)
 27 28 Recenzia Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Wings
Hry, hry a opäť hry - Minirecenzia
 38 39 Recenzia Amiga  80%    Počítač Aktívne 5 (09/1991)  

Walkthroughs : Maps : Cheats : Tips and Tricks (6)

  article pages type platform score awd reviewer magazine game
 
Ace of Aces
 30 31 Návod Commodore 64      Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
Logicbattle
 41 Návod Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Memory
 41 Návod Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Secret of Monkey Island
 42 43 Návod Amiga      Vladimír Orlík (v.o.) Počítač Aktívne 5 (09/1991) Game on OldGames.sk
 
Tipy a Triky
nastavenie hlavičky magnetofónu, výroba RESET tlačidla
 33 Tipy a Triky Commodore 64      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Yie Ar Kung Fu
 31 Návod Commodore 64      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  

Other sections and articles (23)

  article pages type platform score awd reviewer magazine game
 
Ako funguje laserová tlačiareň
 6 Hardware       Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
ASG
 29 Software Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
ChiWriter (3)
 12 13 Software PC DOS      Marián Dudek (m.d.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Elektronický ateliér
počítačová grafika
 8 9 Software PC DOS      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Final Cartridge III (3)
 26 27 Hardware Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Harlequin
 45 46 Hardware Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Hry mesiaca
 40 Hitparáda Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Ide to!
seriál o MS DOSe
 14 15 Software PC DOS      Marián Dudek (m.d.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
ISA, EISA ... a tak ďalej
 10 11 Hardware PC DOS      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Modulátor, Genlok, Multiprocesor
urob si sám
 44 45 Hardware Amiga      Vladimír Orlík (v.o.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Novinky
 39 40 Novinky Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Poznámky - program
 32 Programovanie Commodore 64      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Program Hodiny
 34 Programovanie Commodore 64      Roman Kučera (r.k.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Programujeme v strojovom kóde (2)
 24 25 26 Programovanie Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Smallpaint 64
 28 Software Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Tipy a Triky
zákaz mazania súborov, komfortná zmena adreára
 19 Programovanie PC DOS      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Tipy a Triky: C - Práca so súbormi
 20 21 22 Programovanie PC DOS      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Turbo Pascal: Citius-Altius-Fortius
seríl o Turbo Pascale - drivery a fonty
 16 17 18 Programovanie PC DOS      Marián Dudek (m.d.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Vážení čitatelia
 23 Úvodník / Príhovor Commodore 64      Richard Švec (r.š.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Vážení čitatelia
 35 Úvodník / Príhovor Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Vážení čitatelia (IMB PC)
 7 Úvodník / Príhovor PC DOS      Marián Dudek (m.d.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Vážení čitatelia!
 3 Úvodník / Príhovor       Roman Kučera (r.k.) Počítač Aktívne 5 (09/1991)  
 
Všetko o oknách
príručka užívateľa
 36 37 Software Amiga      Počítač Aktívne 5 (09/1991)  

Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| DJ OldGames| Online Games | Magazines | Discussion forum | Game Galleries | Extras | PC Games | Sitemap | Links | Contacts |
| RSS-games | RSS-comments | RSS-discussion | RSS-magazines | RSS-extras | Facebook | Twitter |