List of articles in video game magazines

 
DJ OldGames

Articles in magazines

Filter Magazine    Article type    Awards    Platform
Articles: 13 Reviewer:    Search by name    Sort by

Magazine Score

Score je mesačník o počítačových hrách vydávaný v Českej republike od roku 1994 a je doteraz najdlhšie žijúcim, vychádzajúcim magazínom o počítačových hrách. Zakladateľom a vydavateľom SCORE bol Oldřich Hejtmánek, majiteľ firmy Vision, distribútor počítačových hier. Ako prvý šéfredaktor a jeho zástupca sa v SCORE objavili ICE (Jan Eisler) a Andrew (Andrej Anastasov), ktorí prešli z Excaliburu so ...
  article name pages type platform score award reviewer magazine game
 
Shadow of the Comet
 32 33 Návod PC DOS  83%    Petr Bulíř (Lee) Score 4 (04/1994) Game on OldGames.sk
 
Task Force 1942
Druhá strana mince: ICE
 14 Recenzia PC DOS  70%    Petr Bulíř (Lee) Score 5 (05/1994)  
 
Jaguar
 52 Hardware Atari Jaguar      Petr Bulíř (Lee) Score 5 (05/1994)  
 
The Companion of Xanth
 19 Recenzia PC DOS  77%    Petr Bulíř (Lee) Score 5 (05/1994) Game on OldGames.sk
 
Barbie
 29 Recenzia PC DOS  4%    Petr Bulíř (Lee) Score 7 (07/1994)  
 
The Lawnmover Man
Druhá strana mince: Andrew
 28 Recenzia PC DOS  67%    Petr Bulíř (Lee) Score 8 (08/1994) Game on OldGames.sk
 
Alice Cooper - The Last Temptation
 66 Hudba       Petr Bulíř (Lee) Score 8 (08/1994)  
 
Kingmaker
 32 Recenzia Atari ST  66%    Petr Bulíř (Lee) Score 8 (08/1994)  
 
Goal
 32 Recenzia Atari ST  52%    Petr Bulíř (Lee) Score 8 (08/1994)  
 
Way into the Crescent Galaxy
 56 Recenzia Atari Jaguar  60%    Petr Bulíř (Lee) Score 9 (09/1994)  
 
Tempest 2000
 56 Recenzia Atari Jaguar  70%    Petr Bulíř (Lee) Score 9 (09/1994)  
 
Lands of Lore  1/2 
kompletní řešení, 1. část
 42 43 Návod PC DOS  89%    Petr Bulíř (Lee) Score 10 (10/1994) Game on OldGames.sk
 
Lands of Lore  2/2 
kompletní řešení, 2. část
 42 43 Návod PC DOS  89%    Petr Bulíř (Lee) Score 11 (11/1994) Game on OldGames.sk
articles: 13 [ 1-13/13 ]   «previous 0 next»

Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| DJ OldGames| Online Games | Magazines | Discussion forum | Game Galleries | Extras | PC Games | Sitemap | Links | Contacts |
| RSS-games | RSS-comments | RSS-discussion | RSS-magazines | RSS-extras | Facebook | Twitter |